Nghịch lý: Giá Bitcoin cao hơn nhưng mức độ quan tâm của công chúng ít hơn?

3 mins
Bởi Viet Anh
13 Tháng Mười 2021, 18:25 +07
Cập nhật bởi Bùi Linh
14 Tháng Mười 2021, 08:13 +07
Tóm lại
  • Nhà đầu tư F0 đông hơn, đáng lý ra Bitcoin phải được tìm kiếm nhiều hơn.
  • Năm 2020-2021, có sự "phân kỳ" giữa giá Bitcoin và mối quan tâm tìm kiếm.
  • promo

Theo dõi dữ liệu tìm kiếm từ Google Trend sẽ cho chúng ta thấy một nghịch lý trong sự tăng trưởng của giá Bitcoin. Dường như, giá Bitcoin cao hơn nhưng mức độ quan tâm của công chúng ít hơn trước.

Nhà đầu tư F0 đông hơn, đáng lý ra Bitcoin phải được tìm kiếm nhiều hơn?

Nếu tư duy logic, sự quan tâm của công chúng chính là động lực thúc đẩy sự tăng trưởng vốn hóa của thị trường. Vốn hóa càng mở rộng, thì người ta tìm kiếm về Bitcoin càng cao. Nhưng thực tế, dường như không phải như vậy.

Dữ liệu từ Google Trend về mối quan tâm đến từ khóa "Bitcoin".
Dữ liệu từ Google Trend về mối quan tâm đến từ khóa “Bitcoin” trong 5 năm.

So sánh với sự tăng trưởng của Bitcoin năm 2018, khi mà BTC lần đầu lập đỉnh ở vùng 20,000 USD, thì hiện tại mối quan tâm đến từ khóa “Bitcoin” trên toàn cầu vẫn không “đạt đỉnh”. Nếu suy nghĩ kỹ, điều này vẫn có thể lý giải được như sau:

  • Bitcoin năm 2018 vẫn chưa được “giáo dục” một cách đầy đủ và phổ biến như Bitcoin của 2021. Người dùng đa phần đã hiểu “Bitcoin là gì”, “Đầu tư Bitcoin như thế nào?”. Nên họ không cần phải tìm kiếm đến những kiến thức cơ bản như thế nữa. Cái họ quan tâm là nên đầu tư vào đó bao nhiêu tiền và lời lỗ ra sao?
  • Hơn nữa, mối quan tâm về Bitcoin năm 2018 mang tính “đột biến”. Còn mối quan tâm của công chúng về Bitcoin năm 2020-2021 có trường độ lâu hơn và mức điểm duy trì liên tục cao hơn.

Tuy nhiên, nếu chỉ xét riêng trong năm 2020-2021, chúng ta sẽ nhận ra một “hiện tượng” thú vị khác như sau.

Năm 2020-2021, có sự “phân kỳ” giữa giá Bitcoin và mối quan tâm tìm kiếm

Đây là dữ liệu tìm kiếm từ khóa “Bitcoin” của năm 2020-2021.

Dữ liệu từ Google Trend về mối quan tâm đến từ khóa “Bitcoin” trong năm 2020-2021.

“Sự phân kỳ” giữa mức độ quan tâm và giá là cách diễn đạt để chỉ về hiện tượng: Giá cao hơn nhưng mức độ quan tâm ít hơn. Trong phân tích kỹ thuật, sự phân kỳ tương tự trên là tín hiệu cho sự suy yếu.

  • Chúng ta đã nhìn thấy sự phân kỳ như thế trong năm 2020-2021. Giá liên tục lập đỉnh mới (41,000 USD – 49,000 USD – 64,000 USD) trong khi điểm tìm kiếm theo Google Trend cứ thấp dần. Nói là thấp dần, nhưng vẫn ở mức cao.
  • Tuy nhiên, toàn bộ biến động của Google Trend năm 2021 lại thể hiện một hiện tượng thú vị khác. Đó là Bitcoin được tìm kiếm nhiều nhất khi giá Bitcoin trở nên tiêu cực nhất (30,000 USD). Và đến khi giá phục hồi sắp sửa đạt lại đỉnh cũ, thì mức độ quan tâm giảm dần về đáy và hầu như không đổi.

Liệu điều này nên được lý giải thế nào?

Xin thử lý giải điều này bằng vài lập luận như sau:

  • Google Trend không còn đủ sức phản ánh mối quan tâm của công chúng nữa. Họ không chỉ tìm tiếm từ khóa “Bitcoin”, mà còn nhiều từ khóa khác “hot” hơn như là “DeFi”, “Play to Earn”, “Staking”…. Nghĩa là, mối quan tâm của công chúng đã phân tán theo sự đa dạng của thị trường.
  • Có thể hiện tại, với mức giá hơn 50,000 USD và mức độ tìm kiếm ở 25 điểm, thì đó là trạng thái quan tâm “bình thường mới” của công chúng. Bitcoin không còn quá lạ lẫm với họ. Đây cũng là mức điểm tương đương tháng 10/2020. Từ góc nhìn này, lượng quan tâm sẽ tăng thêm cùng với giá khi làn sóng “Bitcoin Adoption” mạnh mẽ hơn trên quy mô quốc gia (như El Savaldor chẳng hạn).

Bạn nghĩ sao về những quan sát trên, hãy chia sẻ quan điểm của bạn trong nhóm Telegram của chúng tôi.

Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.

Được tài trợ
Được tài trợ