Bitcoin btc
$ usd
Xác minh dữ kiện

Nhà trắng tuyên bố Khung toàn diện cho tài sản kỹ thuật số

2 mins
Cập nhật bởi Bùi Linh

Tóm lại

  • Khung toàn diện được xem là tiền đề cho khuôn khổ pháp lý tài sản kỹ thuật số.
  • Tài liệu yêu cầu các cơ quan quản phát triển ngành một cách an toàn.
  • promo

Nhà Trắng (Mỹ) đã phát hành “Khung toàn diện để phát triển tài sản kỹ thuật số có trách nhiệm”. Khung được dựa trên 9 báo cáo được trình lên Tổng thống và đảm bảo 6 ưu tiên chính theo lệnh hành pháp.

Khung toàn diện được xem là tiền đề cho khuôn khổ pháp lý tài sản kỹ thuật số

Vào ngày 16/9, Nhà Trắng tuyên bố “Khung toàn diện để phát triển tài sản kỹ thuật số có trách nhiệm”, gọi tắt là Khung toàn diện. Trong đó, Khung toàn diện dựa trên 9 báo cáo được trình lên Tổng thống cùng 6 ưu tiên chính theo Sắc lệnh hành pháp (EO).

Tài liệu cũng nhấn mạnh, Khung toàn diện đảm bảo phát triển tài sản kỹ thuật số có trách nhiệm. Về tổng quát, báo cáo đề cập đến việc bảo vệ người tiêu dùng; thúc đẩy thanh toán và dịch vụ tài chính; tăng cường ổn định tài chính; đổi mới có trách nhiệm và khám phá CBDC.

Nhìn chung, Khung toàn diện được công bố có thể là cơ sở lý luận cho các văn bản hành chính về tài sản kỹ thuật số sau này. Một vài sự cải thiện khi tài liệu xác định phạm vi hoạt động của các cơ quan đối với loại tài sản này. Đồng thời, Nhà trắng công nhận một số tài sản kỹ thuật số có thể giúp tạo điều kiện thanh toán nhanh hơn và làm cho các dịch vụ tài chính dễ tiếp cận hơn. Đây là khởi điểm để xem xét tài sản này có được tham gia vào hệ thống tài chính hợp pháp hay không.

Tài liệu yêu cầu các cơ quan quản phát triển ngành một cách an toàn

Theo báo cáo, các tổ chức tài chính như SEC, CFPB và FTC cần tích cực giải quyết các rủi ro, vấn đề hiện tại của ngành bên cạnh việc theo dõi các khiếu nại của người dùng. Ủy ban Giáo dục Kiến thức Tài chính (FLEC) có trách nhiệm dẫn đầu các nỗ lực nâng cao nhận thức cộng đồng để giúp người tiêu dùng hiểu những rủi ro liên quan đến tài sản kỹ thuật số. Quỹ Khoa học Quốc gia (NSF) sẽ hỗ trợ nghiên cứu chuyên sâu về hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số.

Khung toàn diện cho tài sản kỹ thuật số yêu cầu các cơ quan quản phát triển ngành một cách an toàn
Ảnh minh họa

Bộ Thương mại được giao nhiệm vụ giúp các công ty tài sản kỹ thuật số Mỹ định vị vị thế trên thị trường toàn cầu. Bộ Tài chính sẽ hoàn thành đánh giá rủi ro tài chính bất hợp pháp về DeFi vào cuối tháng 2/2023 và đánh giá về NFT vào tháng 7/2023. Đối với CBDC, chính quyền đã phát triển các mục tiêu chính sách cho hệ thống CBDC. Trong đó, Mỹ khuyến kích Cục Dự trữ Liên bang (FED) phát triển dự án thử nghiệm CBDC. Trong đó, Bộ Tài chính sẽ dẫn đầu một nhóm công tác liên ngành cho dự án này.

Bạn nghĩ sao về thông tin trên? Chia sẻ ngay ý kiến của bạn trong nhóm cộng đồng của chúng tôi Telegram | Facebook fanpage | Facebook group

Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.

Được tài trợ
Được tài trợ