Bitcoin btc
$ usd
Phân tích

Mã token của các sàn giao dịch bứt phá mô hình tích luỹ – Phân tích BNB, UNI, RUNE

3 mins
Cập nhật bởi Yen Pham

Tóm lại

  • BNB đã thoát ra khỏi một kênh giá song song tăng dần.
  • UNI đã thoát ra khỏi một tam giác đối xứng.
  • RUNE đang theo sau một đường hỗ trợ tăng dần.
  • promo

Binance Coin (BNB) đã bứt phá khỏi một kênh giá song song tăng dần nhưng đã bị từ chối ở vùng kháng cự $508.

Uniswap (UNI) đã thoát ra khỏi một tam giác đối xứng và đạt đến vùng kháng cự $ 29.

THORChain (RUNE) đã thoát ra khỏi đường kháng cự giảm dần và đạt đến vùng kháng cự $ 12,10.

Phân tích BNB

Giá BNB đã tăng trong một kênh giá song song tăng dần kể từ ngày 22 tháng 6. Vào ngày 11 tháng 8, BNB đã cố gắng thoát ra khỏi kênh giá và di chuyển lên trên vùng kháng cự $425 ngay sau đó.

Đà tăng tiếp tục cho đến khi đạt được mức cao $509.7 vào ngày 23 tháng 8. Tuy nhiên, giá BNB đã bị từ chối bởi mức kháng cự 0.618 Fib ngay sau đó và bắt đầu giảm. Đà giảm được bắt đầu bởi sự phân kỳ giảm giá trong chỉ báo RSI.

Có sự tích luỹ giá của các mức hỗ trợ ở mức $425, được tạo bởi vùng hỗ trợ nằm ngang và đường kháng cự của kênh giá song song tăng dần.

Do đó, giá BNB có thể giảm và xác nhận mức này là hỗ trợ trước khi tăng lên một lần nữa.

Biểu đồ giá BNB
Biểu đồ giá BNB: TradingView

Nổi bật

  • BNB đã thoát ra khỏi một kênh giá song song tăng dần.
  • Nó đang đối mặt với ngưỡng kháng cự ở mức $508.

Phân tích UNI

Trong khoảng thời gian từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 30 tháng 7, UNI đã giao dịch bên trong một mô hình tam giác đối xứng. Giá UNI đã cố gắng bứt phá vào ngày 30 tháng 7 và tiếp tục tăng cho đến khi đạt mức cao tại 31.25 đô la vào ngày 16 tháng 8.

Sau đó, UNI đã bị từ chối bởi mức kháng cự 0.5 Fib thoái lui và đã đi xuống kể từ đó.

Nhìn vào biểu đồ sáu giờ ngắn hạn hơn cho thấy UNI đã phá vỡ khỏi đường hỗ trợ tăng dần và xác nhận nó là mức kháng cự sau đó (biểu tượng màu đỏ).

Nếu xu hướng giảm tiếp tục, vùng hỗ trợ chính ở mức $22.60, đây cũng là mức 0.5 Fib thoái lui và vùng hỗ trợ nằm ngang.

Biểu đồ giá UN
Biểu đồ giá UNI: TradingView

Nổi bật

  • UNI đã thoát ra khỏi một mô hình tam giác đối xứng.
  • Có mức kháng cự tại $29.

RUNE

Vào ngày 20 tháng 6, RUNE đã bật lên tại vùng hỗ trợ ngang $3.80 và bứt phá khỏi đường kháng cự giảm dần. Kết quả là, RUNE tiếp tục tăng cho đến ngày 23 tháng 8, và đạt mức cao 12.47 đô la.

Tuy nhiên, RUNE đã bị từ chối bởi vùng kháng cự $12.10. Đây là mức kháng cự 0.5 Fib thoái lui. Điều này đã tạo ra một cây nến với bóng nến trên dài và một nến giảm vào ngày hôm sau ngày 24 tháng 8.

Không giống như trường hợp của BNB và UNI, không có tín hiệu phân kỳ giảm giá nào trước khi giá giảm.

Bất chấp sự sụt giảm, cấu trúc tăng giá vẫn còn nguyên vẹn. RUNE vẫn đang đi theo đường hỗ trợ tăng dần.

Miễn là mô hình này được duy trì, xu hướng có thể được coi là tăng.

Biểu đồ giá RUNE: TradingView

Nổi bật

  • RUNE đang theo sau một đường hỗ trợ tăng dần
  • Nó đang đối mặt với ngưỡng kháng cự ở mức $ 12,10.

Tham giá nhóm Telegram của chúng tôi để nhận những phân tích mới nhất về BNB, UNI và RUNE.

Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.

Được tài trợ
Được tài trợ