Phân tích kỹ thuật Solana (SOL): RSI hàng tuần chạm đáy

Updated by Yen Pham
Tóm lại
  • SOL đã giảm 90% kể từ mức đỉnh.
  • Có hỗ trợ dài hạn giữa 25-26 USD.
  • SOL đang chuẩn bị bứt phá từ một kênh song song giảm dần, tăng lên hay giảm sẽ quyết định xu hướng tiếp theo của SOL.
  • promo

    Cùng bàn luận về chủ đề này cùng cộng đồng BeinCrypto tại group Telegram

Phân tích kỹ thuật Solana (SOL) cho thấy giá đã đạt tới mức hỗ trợ quan trọng. Giá SOL bật lên hay bứt phá xuống dưới sẽ có ý nghĩa xác định xu hướng tiếp theo.

Giá SOL đã giảm kể từ mức đỉnh là 259.90 USD của tháng 11 năm 2021. Tới nay, giá SOL đã chạm mức thấp nhất là 26.05 USD vào ngày 13 tháng 6 năm 2022, tương ứng với mức giảm -90%.

Biểu đồ giá SOL cho thấy có mức hỗ trợ dài hạn trong khoảng 25-26 USD. Khu vực này trước đây đóng vai trò hỗ trợ từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2021. Đây cũng là khu vực bắt đầu của đà tăng giá hướng tới mức đỉnh lịch sử trong khoảng thời gian trước đây (biểu tượng màu xanh lá cây).

Vẫn chưa có dấu hiệu của phân kỳ tăng, chỉ báo RSI hàng tuần đã chạm đáy là 31 (vòng tròn màu đỏ). Một mức RSI thấp như vậy thường là tín hiệu cho thấy giá đã giảm về gần mức đáy của một đợt điều chỉnh dài hạn.

Biểu đồ giá SOL
Biểu đồ giá SOL: TradingView

Phân tích kỹ thuật trong ngắn hạn

Biểu đồ hàng ngày cho thấy rằng SOL đã giảm xuống bên trong một kênh song song giảm dần kể từ ngày 16 tháng 5. Các kênh giá song song thường là cấu trúc điều chỉnh và có thể kỳ vọng một sự bứt phá xảy ra.

Tuy nhiên, cây nến của SOL hiện đang có dấu hiệu tiếp tục bứt phá xuống dưới khỏi kênh (biểu tượng màu đỏ). Đâ là một dấu hiệu cho thấy xu hướng tiếp theo trong ngắn hạn vẫn là giảm.

Mặt khác, nếu giá SOL bật tăng và có thể đóng cửa ở trên đường dưới của kênh thì khả năng cao giá SOL sẽ tăng trở lại. Ngoài khả năng bứt phá, nó cũng sẽ xác nhận sự phân kỳ tăng giá (đường màu xanh lá cây) trong chỉ báo RSI.

Phân tích kỹ thuật Solana trong ngắn hạn
Phân tích kỹ thuật Solana trong ngắn hạn: TradingView

Phân tích sóng

Có vẻ như đợt giảm kể từ ngày 2 tháng 4 là một đợt giảm năm sóng. Nếu vậy, giá hiện đang ở sóng thứ năm và cũng là sóng cuối cùng.

Mục tiêu tiềm năng cho mức đáy của đà giảm này là 24 USD. Mục tiêu được tìm thấy bằng cách sử dụng mức thoái lui 1.61 bên ngoài trên sóng bốn và cũng trùng với vùng hỗ trợ dài hạn.

Vì vậy, rất có thể giá SOL sẽ chạm đáy ở gần mức này.

Phân tích sóng Solana
Phân tích sóng Solana: TradingView

Bạn nghĩ sao về những phân tích kỹ thuật SOL trên đây? Hãy chia sẻ quan điểm trong nhóm chat của chúng tôi.

Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.