Bitcoin btc
$ usd

Phân tích on-chain Bitcoin (BTC): NUPL quay trở lại vùng tích cực

2 mins
27 Tháng Bảy 2022, 10:30 +07
Cập nhật bởi Yen Pham
27 Tháng Bảy 2022, 10:30 +07
Tóm lại
  • NUPL đạt mức thấp -0.16 vào ngày 18 tháng 6.
  • Nó đã bước vào vùng dương vào ngày 17 tháng 7.
  • Phân tích on-chain NUPL cho thấy có thể BTC đã tạo đáy.
  • promo

Phân tích on-chain Bitcoin (BTC), cụ thể là với chỉ báo Lãi / lỗ thực tế (NUPL) để tìm kiếm những tín hiệu xác nhận BTC đã bắt đầu đảo chiều tăng giá hay chưa?

Phân tích on-chain – NUPL

NUPL là một chỉ báo trên chuỗi cho biết thị trường đang ở trạng thái lãi hay lỗ. Chỉ báo này được tính bằng tỷ lệ giữa tổng các khoản lỗ chưa ghi nhận trừ đi tổng các khoản lãi chưa ghi nhận.

Nếu lỗ chưa ghi nhận cao hơn lợi nhuận chưa ghi nhận, chỉ báo này có giá trị âm. Điều này ám chỉ thị trường đang ở trong trạng thái thua lỗ. Và ngược lại nếu NUPL là dương thì thị trường đang ở trong trạng thái lãi với các khoản lãi chưa ghi nhận lớn hơn các khoản lỗ chưa ghi nhận.

Trong lịch sử, tại các vùng đỉnh của giá BTC thì NUPL thường đạt trên hoặc gần 0.75 (xanh lam). Còn khi BTC đạt đáy thì NUPL sẽ có giá trị đạt dưới 0 (đỏ).

NUPL của BTC chuyển sang âm

Vào ngày 13 tháng 6, NUPL đã có giá trị âm (vòng tròn đen) lần đầu tiên kể từ tháng 3 năm 2020. Giá trị của NUPL tiếp tục đạt mức thấp -0.16 vào ngày 18 tháng 6. Mức này thấp hơn mức đáy tháng 3 năm 2020 và là giá trị thấp nhất kể từ mức đáy tháng 12 năm 2018 ở -0.42 (vòng tròn đen).

Giá trị -0.16 có nghĩa là các khoản lỗ chưa được ghi nhận cao hơn các khoản lãi chưa ghi nhận 16% vốn hóa thị trường.

Phân tích on-chain BTC
Phân tích on-chain BTC: Glassnode

Diễn biến trong lịch sử của NUPL

Hai mức đáy trước đó của NUPL lần lượt là -0.56 và -0.36. Mức thấp của hiện tại vẫn đang cao hơn đáng kể so với cả hai mức đáy trước đây. Mức đáy hiện tại có giá trị gần với mức đáy của tháng 3 năm 2020.

Trong năm 2015, NUPL đạt mức đáy chỉ sau 19 ngày kể từ khi NUPL chuyển sang âm. Trong khi mức đáy năm 2018 đạt được 24 ngày sau khi NUPL chuyển âm. Mức đáy hiện tại đạt được sau 5 ngày kể từ khi NUPL chuyển sang âm. Nếu theo diễn biến lịch sử thì có lẽ sau nửa tháng nữa là NUPL sẽ chạm đáy.

Một cách phân tích khác là quan sát diễn biến giá BTC sau khi NUP chuyển lại về vùng dương. Đây sẽ là một dấu hiệu cho thấy thị trường đang đi đúng hướng sau một sự kiện đầu cơ.

Vào năm 2015, NUPL đã chuyển từ âm sang dương vào tháng 10, ngay sau khi chạm đáy. Điều tương tự cũng xảy ra ở đáy 2018 và 2020 (vòng tròn đen).

Do đó, bằng cách nhìn theo cách này, có thể BTC đã tạo đáy.

Biểu đồ chỉ báo NUPL BTC
Biểu đồ chỉ báo NUPL BTC: Glassnode

Tham gia nhóm Be[In]Crypto để cùng thảo luận về thị trường tiền điện tử.

Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.

Được tài trợ
Được tài trợ