1. $FORGE
$FORGE

$FORGE $FORGE

$0.02908183 -10.5% (1N)
Vốn hóa thị trường
$0
Khối lượng 24h
$2.6K

Dự đoán giá $FORGE là gì?

Tìm hiểu xem $FORGE sẽ có giá trị bao nhiêu trong tương lai và đưa ra quyết định sáng suốt về các khoản đầu tư của bạn.
$FORGE ($FORGE) là một tài sản kỹ thuật số có vốn hóa thị trường là $0. $FORGE được xếp hạng trong bảng xếp hạng tiền điện tử toàn cầu với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là $2.6K. Hiện tại, đồng coin này có giá là $0.03. Trong 24 giờ gần đây, giá đã thay đổi -10.502%. Hiện tại đang có lượng cung 0 đang lưu hành.

Loại tiền nào bạn muốn chuyển đổi?

$forge $forge

$ usd

$FORGE Các sàn giao dịch

Sàn giao dịch Xếp hạng $FORGE Giá Tổng khối lượng Khối lượng 24h Độ tin cậy