1. LxLy Bridged USDC (Astar zkEVM)
LxLy Bridged USDC (Astar zkEVM)

LxLy Bridged USDC (Astar zkEVM) USDC

$1.00 -0.41% (1N)
Vốn hóa thị trường
$0
Khối lượng 24h
$1M

Dự đoán giá LxLy Bridged USDC (Astar zkEVM) là gì?

Tìm hiểu xem LxLy Bridged USDC (Astar zkEVM) sẽ có giá trị bao nhiêu trong tương lai và đưa ra quyết định sáng suốt về các khoản đầu tư của bạn.
LxLy Bridged USDC (Astar zkEVM) (USDC) là một tài sản kỹ thuật số có vốn hóa thị trường là $0. LxLy Bridged USDC (Astar zkEVM) được xếp hạng trong bảng xếp hạng tiền điện tử toàn cầu với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là $1M. Hiện tại, đồng coin này có giá là $1.00. Trong 24 giờ gần đây, giá đã thay đổi -0.417%. Hiện tại đang có lượng cung 0 đang lưu hành.

Loại tiền nào bạn muốn chuyển đổi?

usdc usdc

$ usd

LxLy Bridged USDC (Astar zkEVM) Các sàn giao dịch

Sàn giao dịch Xếp hạng LxLy Bridged USDC (Astar zkEVM) Giá Tổng khối lượng Khối lượng 24h Độ tin cậy