1. USD Coin Bridged ZED20
USD Coin Bridged ZED20

USD Coin Bridged ZED20 USDC.Z

$1.00 0% (1N)
Vốn hóa thị trường
$0
Khối lượng 24h
$1.5

Dự đoán giá USD Coin Bridged ZED20 là gì?

Tìm hiểu xem USD Coin Bridged ZED20 sẽ có giá trị bao nhiêu trong tương lai và đưa ra quyết định sáng suốt về các khoản đầu tư của bạn.
USD Coin Bridged ZED20 (USDC.Z) là một tài sản kỹ thuật số có vốn hóa thị trường là $0. USD Coin Bridged ZED20 được xếp hạng trong bảng xếp hạng tiền điện tử toàn cầu với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là $1.5. Hiện tại, đồng coin này có giá là $1.00. Trong 24 giờ gần đây, giá đã thay đổi 0%. Hiện tại đang có lượng cung 0 đang lưu hành.

Loại tiền nào bạn muốn chuyển đổi?

usdc.z usdc.z

$ usd

usdc.z usdc.z
$ usd
usdc.z usdc.z
$ usd

USD Coin Bridged ZED20 Các sàn giao dịch

Sàn giao dịch Xếp hạng USD Coin Bridged ZED20 Giá Tổng khối lượng Khối lượng 24h Độ tin cậy