Bitcoin btc
$ usd

RBAC dựa trên blockchain và câu trả lời cho bài toán bảo mật trong chuyển đổi số hiện nay

2 mins
Bởi Vi Thao
Cập nhật bởi Vi Thao
Tham gia cộng đồng giao dịch của chúng tôi trên Telegram

Tóm lại

  • Blockchain là một công nghệ bảo mật, có thể điều chỉnh và phi tập trung
  • Blockchain mang đến giải pháp hiệu quả trong việc cho phép kiểm soát truy cập
  • Blockchain có thể giảm thiểu sự tham gia cũng như chi phí liên quan của bên thứ 3
  • promo

Blockchain hoạt động như một cơ sở dữ liệu phi tập trung, lưu trữ một sổ cái các giao dịch thông qua một mạng lưới ngang hàng.
Theo ZD Net, thì blockchain là một công nghệ bảo mật, có thể điều chỉnh và phi tập trung. Trong dưới 1 thập kỷ trở lại đây, nó đã trở thành một động lực mạnh mẽ trong chuyển đổi kỹ thuật số để tạo ra một nền kinh tế việc làm mới. Mặc dù thường được gắn liền với Bitcoin, công nghệ blockchain có thể được sử dụng để bảo mật giao dịch cho bất kỳ tài sản hoặc giá trị nào. Kể từ khi ra đời vào năm 2009, nó hầu như chỉ được sử dụng cho giao dịch tài chính. Nhưng còn một tiềm năng khác mà chưa được khai thác, đó là RBAC (điều khiển truy cập trên cơ sở vai trò) có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác. Hiện nay, chuyển đổi số đang diễn ra trên một loạt các lĩnh vực. Một trong những vấn đề gây ra lo lắng trong quá trình chuyển đổi này là an toàn của các giao dịch và hợp đồng, cả trên phương diện vật lý và kỹ thuật số.

Sử dụng RBAC dựa trên công nghệ blockchain

Bản chất bảo mật nội tại của công nghệ blockchain là cung cấp một giải pháp hiệu quả trong việc cho phép kiểm soát truy cập. Điều này có thể thực hiện bằng cách chỉ cho phép những người nhất định tiếp cận những khu vực cụ thể. Ngoài ra, blockchain có thể giảm thiểu sự tham gia cũng như chi phí liên quan của bên thứ 3, chẳng hạn như ngân hàng, các nhà trung gian tài chính hoặc pháp lý. Thay vào đó, “các hợp đồng thông minh” của blockchain có thể được sử dụng để xác thực các hợp đồng.
“Một hợp đồng thông minh là một thỏa thuận tự thực thi được nhúng vào trong mã máy tính do một blockchain quản lý. Mã này chứa một bộ các quy tắc mà theo đó, các bên của hợp đồng thông minh đồng ý để tương tác với nhau.”
Với các hợp đồng thông minh, mọi thỏa thuận, tiến trình, công việc và thanh toán có thể có 1 bản ghi và chữ ký kỹ thuật số mà có thể nhận dạng, xác thực, lưu trữ và chia sẻ.  

Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.

photo_Thaovv_circle.jpg
Vi Thao
Tôi sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, một đất nước với con người thân thiện và cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp. Tôi đã theo học Học viện Báo chí và tuyên truyền ở Hà Nội về chuyên...
Chi tiết
Được tài trợ
Được tài trợ