Phân tích on-chain: số lượng địa chỉ ví BTC giảm

3 mins
11 Tháng Sáu 2021, 09:30 +07
Cập nhật bởi Yen Pham
11 Tháng Sáu 2021, 09:30 +07
Tóm lại
  • Số lượng địa chỉ và giao dịch mới đạt mức cao trong năm vào tháng Một.
  • Cả hai thông số này đều giảm 41% kể từ đó.
  • Số lượng địa chỉ ví BTC hoạt động hiện đã giảm xuống mức thấp hàng năm.
  • promo

Trong bài viết này, hãy cùng phân tích các thông số trên chuỗi của Bitcoin (BTC). Cụ thế đó là chỉ số về số lượng địa chỉ ví BTC mới / địa chỉ đang hoạt động và số lượng giao dịch.

Hiện nay, sự sụt giảm của số lượng địa chỉ ví BTC mới và khối lượng giao dịch có diễn biến giống hồi tháng 5 năm 2017 hơn là diễn biến của hồi tháng 12 năm 2017 khi mà thị trường bắt đầu bước vào thị trường gấu.

Số lượng địa chỉ ví BTC mới

Số lượng địa chỉ ví BTC mới đạt mức cao nhất mọi thời đại là 664.993 địa chỉ vào ngày 15 tháng 12 năm 2017. Đây cũng là thời điểm BTC đạt mức giá cao lịch sử của năm 2017 ở $19,764 . Sau đó, số lượng địa chỉ ví BTC mới đã giảm mạnh, về chỉ còn 234.169 địa chỉ ví BTC mới vào tháng 4 năm 2019. Con số này tương ứng với mức giảm 65%.

Khác với diễn biến của năm 2017, trong năm 2021, thời điểm số lượng địa chỉ ví BTC mới đạt mức cao kỷ lục không cùng với thời điểm giá BTC cao kỷ lục. Số lượng địa chỉ mới đạt số lượng cao nhất vào ngày 8 tháng 1 năm 2021, với 617,317 địa chỉ. Và khi đó, giá BTC ở mức $40,770. Giá BTC đạt mức cao lịch sử trong năm 2021 vào vài tháng sau đó.

Số lượng địa chỉ mới đã có đà giảm kéo dài tới tháng 4 và giảm mạnh nhất là vào tháng 5. Số lượng địa chỉ mới chỉ còn 362.402 vào ngày 30 tháng 5. Số lượng địa chỉ mới trong năm 2021 đã giảm 41%, thấp hơn mức giảm của năm 2017.

Đà giảm này khá giống với mức giảm của tháng 5-tháng 8 năm 2017. Đó là giai đoạn số lượng địa chỉ mới giảm 35%. Trong giai đoạn tháng 2 – tháng 3 năm 2016 số lượng địa chỉ mới cũng giảm 30%. Sau cả hai giai đoạn đó, giá BTC tiếp tục tăng cao hơn đạt những mức giá cao mới.

Tuy nhiên, vẫn chưa thể xác định được trong tương lai còn có thể có đà giảm mạnh nào nữa không. Giống như mức giảm 65% của năm 2017.

Nguồn: Glassnode

Ngoài ra, số lượng địa chỉ ví BTC đang hoạt động cũng đang ở mức thấp nhất trong năm là 715.945 vào ngày 6 tháng 6. Điều này cho thấy nhiều nhà đầu tư đã đang mất dần hứng thú với BTC.

Nguồn: Twitter

Số lượng giao dịch

Số lượng giao dịch cũng cho ta một bức tranh tương tự với số lượng địa chỉ.

Số lượng giao dịch đạt mức cao nhất tại 413.633 giao dịch vào tháng 12 năm 2017. Sau đó con số này đã giảm 61% về còn 162.814 giao dịch vào tháng 3 năm 2018. Mức giảm 61% rất gần với mức 65% của số lượng địa chỉ mới.

Vào tháng 1 năm 2021, số lượng giao dịch đã đạt mức cao nhất trong năm. Trong khi tới tháng 4 giá BTC mới đạt mức cao nhất của năm. Sau đó, số lượng giao dịch đã giảm 41%. Mức giảm 41% này tương ứng với mức giảm của giai đoạn tháng 5-7 / 2017.

Như vậy, sự sụt giảm số lượng giao dịch giai đoạn vừa rồi tương đương với diễn biến giảm của tháng 5 năm 2017 hơn là mức giảm của giai đoạn tháng 12/ 2017 khi thị trường bắt đầu bước vào thị trường gấu. Tuy nhiên, để lịch sử thị trường gấu không lặp lài thì chỉ số số lượng địa chỉ / giao dịch không thể tiếp tục giảm thêm nữa.

Nguồn: Glassnode

Tham gia thảo luận về tiền điện tử cùng BeInCrypto trên Telegram.

Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.

Được tài trợ
Được tài trợ