Bitcoin btc
$ usd
New York từ chối giấy phép Air Permit cho nhà máy khai thác Bitcoin
Thị trường Xác minh dữ kiện
3 mins
Th7 3, 2022 11 tháng trước
Công ty khai thác Bitcoin, Bitfarms đã bán 3,000 BTC để giảm nợ
Kinh Doanh Xác minh dữ kiện
3 mins
Th6 21, 2022 12 tháng trước
Thượng viện bang New York chấp thuận lệnh cấm khai thác Bitcoin
Thị trường Xác minh dữ kiện
3 mins
Th6 4, 2022 12 tháng trước