Bitcoin btc
$ usd
Phân tích

Nhiều phân tích cho rằng uptrend của Bitcoin đã bắt đầu

2 mins
Cập nhật bởi Bùi Linh

Tóm lại

  • Lịch sử co thắt Bolinger Band đã lặp lại.
  • Mô típ chỉ báo sức mạnh dòng tiền (MFI) đang lặp lại.
  • Bitcoin đã đóng nến tháng 7 trên WMA200.
  • promo

Trong khi thị trường vẫn chưa thoát khỏi sự sợ hãi, thì nhiều phân tích cho rằng uptrend của Bitcoin đã bắt đầu. Những phân tích này đang dựa trên những cơ sở nào? Mời bạn tham khảo.

Lịch sử co thắt Bolinger Band đã lặp lại

Với nhiều nhà đầu tư theo trường phái phân tích kỹ thuật, họ luôn có lý do ủng hộ cho sự trở lại Bitcoin (BTC). Hãy quan sát tín hiệu từ chỉ báo Bolinger Band mới xuất hiện tuần vừa qua.

Quan sát lịch sử giá Bitcoin với chỉ báo Bolinger Band. Nguồn: @MatthewHyland_
Quan sát lịch sử giá Bitcoin với chỉ báo Bolinger Band. Nguồn: @MatthewHyland_

Sự co thắt của chỉ báo BB (còn gọi là Bolinger Band Squeeze) luôn là tín hiệu dự báo sự bùng nổ về giá. Nếu quan sát chỉ báo này trong khung tháng, thì sự co thắt đã đạt đến mức thấp của lịch sử (so sánh Bollinger Band Width). Và vì là khung tháng, nên sự bùng nổ về giá này không khác nào một uptrend cho Bitcoin.

Mô típ chỉ báo sức mạnh dòng tiền (MFI) đang lặp lại

Money Flow Index (MFI) là một chỉ báo phân tích kỹ thuật được sử dụng với ý nghĩa đo lường sức mạnh của dòng tiền. Mô típ của chỉ báo này dường như đang lặp lại những gì xảy ra vào năm 2019.

Quan sát lịch sử giá Bitcoin với chỉ báo Money Flow Index (MFI). Nguồn: @StockmoneyL
Quan sát lịch sử giá Bitcoin với chỉ báo Money Flow Index (MFI). Nguồn: @StockmoneyL
  • Sự phục hồi để khởi đầu của uptrend năm 2019 cứ lớn và mạnh dần trong sự hoài nghi của thị trường. Chỉ báo MFI lần thứ 2 tạo mức sâu hơn khi giá Bitcoin giảm về vùng 3,000 USD. Và trong khi người ta chờ đợi mức sâu hơn ở 1,500 USD thì điều đó đã không xảy ra.
  • Quan sát của @StockmoneyL cũng gợi ý rằng kịch bản như thế đang lặp lại. MFI đã giảm lần thứ 2 về mức sâu mới. Và trong khi nhiều phân tích đang chỉ ra mức giá sâu hơn ở 10,000 USD thì điều đó có thể sẽ không xảy ra.

Phân tích này còn cho rằng mô hình giá từ lúc BTC về dưới 18,000 USD cho đến nay cũng tương tự như một tam giác tăng năm 2019. Và việc BTC phục hồi những ngày qua đã ra khỏi mô hình trên.

Bitcoin đã đóng nến tháng 7 trên WMA200

Nhiều phân tích cho rằng Bitcoin đóng nến dưới đường trung bình 200 khung tuần là sự xác nhận suy giảm dài hài dạn. Nhưng nến tháng 7 đã đóng nến trên đường trung bình này. PlanB là tài khoản ủng hộ quan điểm tín hiệu đóng nến trên đang dự báo Bitcoin sẽ còn tăng tiếp.

PlanB cho rằng sẽ không ngạc nhiên nếu Bitcoin tháng 8 và tháng 9 sẽ quay trở lại trên 30,000 USD. Con số này có phần dè dặt hơn những dự đoán trước đó của PlanB nhưng ít ra tài khoản này cũng dự đoán đúng việc Bitcoin sẽ đóng nến tháng 7 trên WMA200.

Bạn nghĩ sao về những phân tích trên về việc uptrend của Bitcoin đã bắt đầu? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn trong nhóm chat.

Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.

Được tài trợ
Được tài trợ