Bitcoin btc
$ usd

Việt Nam chưa có chính sách rõ ràng và khuôn khổ pháp lý đối với công nghệ blockchain

2 mins
Bởi Vi Thao
Cập nhật bởi Subin Van
Tham gia cộng đồng giao dịch của chúng tôi trên Telegram

Tóm lại

  • Việt Nam chưa có khuôn khổ pháp lý cho hoạt động huy động vốn thông qua phát hành tài sản mã hóa
  • Việt Nam cũng chưa có hệ sinh thái khuyến khích ứng dụng và phát triển công nghệ blockchain
  • Chính phủ cần ưu tiên xây dựng chính sách, pháp luật thí điểm đối với công nghệ blockchain
  • promo

Những vướng mắc mà ngành công nghệ blockchain Việt Nam gặp phải chủ yếu là liên quan đến pháp lý và hệ sinh thái của ứng dụng.

Thiếu khuôn khổ pháp lý đối với công nghệ blockchain

Theo baochinhphu, ngày 1/4, Bộ tư pháp đã có báo cáo Chính phủ về khuôn khổ pháp lý liên quan đến công nghệ chuỗi khối (blockchain). Theo báo cáo cho biết,  Việt Nam chưa có khuôn khổ pháp lý cho hoạt động huy động vốn thông qua phát hành tài sản mã hóa, tiền mã hóa (như ICO, ITO hay STO). Các hoạt động giao dịch tài sản mã hóa, tiền điện tử cũng chưa có những quy định rõ ràng hay một khuôn khổ pháp lý nào. Việt Nam cũng chưa có hệ sinh thái khuyến khích ứng dụng và phát triển công nghệ blockchain. Báo cáo nhấn mạnh cần tạo lập môi trường, hệ sinh thái thân thiện với ứng dụng công nghệ blockchain, nhằm gia tăng tính công khai, minh bạch và chống gian lận. Theo ông Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự kinh tế thì vấn đề đặt ra đối với công nghệ blockchain Việt Nam hiện nay là pháp lý và quản lý. Ông cho rằng, Việt Nam cần ban hành nghị định thí điểm về phát triển công nghệ số và ứng dụng blockchain để theo kịp sự phát triển.

Kiến nghị xây dựng chính sách thí điểm về phát triển blockchain

Bộ tư pháp kiến nghị Chính phủ cần ưu tiên xây dựng chính sách, pháp luật thí điểm để xử lý các vấn đề nóng của thị trường và thực tiễn áp dụng. Việc xây dựng các văn bản pháp luật liên quan đến tài sản mã hóa dựa trên công nghệ blockchain cần được đẩy mạnh. Về định hướng xây dựng, hoàn thiện chính sách, Bộ tư pháp đề nghị nên tập trung vào tạo lập môi trường đổi mới sáng tạo, đảm bảo tính trung lập về công nghệ theo hướng thị trường quyết định. Cần tận dụng các khung pháp lý hiện hành để quản lý, xử lý các vấn đề liên quan nhưng có xem xét đến trường hợp ngoại lệ hoặc ban hành các văn bản điều chỉnh (có thể mang tính thí điểm).

Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.

photo_Thaovv_circle.jpg
Vi Thao
Tôi sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, một đất nước với con người thân thiện và cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp. Tôi đã theo học Học viện Báo chí và tuyên truyền ở Hà Nội về chuyên...
Chi tiết
Được tài trợ
Được tài trợ