Volume Profile cho thấy không nên “bắt đáy” Bitcoin giữa 20,000 – 30,000 USD

2 mins
Bởi Viet Anh
25 Tháng Năm 2022, 14:59 +07
Cập nhật bởi Viet Anh
25 Tháng Năm 2022, 14:59 +07
Tóm lại
  • Vùng 20,000 - 30,000 USD giá sẽ đi qua rất nhanh
  • Volume Profile của Bitcoin cho thấy gì?
  • promo

Hiện tại có rất nhiều phân tích dự đoán vùng giá Bitcoin có thể phục hồi mạnh nằm giữa 20,000 – 30,000 USD. Tuy nhiên, Volume profile của Bitcoin lại cho thấy đó là kế hoạch nhiều rủi ro.

Vùng 20,000 – 30,000 USD giá sẽ đi qua rất nhanh

Hoặc là Bitcoin nhanh chóng rút râu nến khi chạm dưới 30,000 USD, hoặc là sẽ di chuyển rất nhanh về dưới 20,000 USD. Vùng giá này Bitcoin không lưu lại lâu trong quá khứ.

Vùng 20,000 - 30,000 USD không được giữ lại lâu. Nguồn: vn.beincrypto.com
Vùng 20,000 – 30,000 USD không được giữ lại lâu. Nguồn: vn.beincrypto.com

Quan sát này được thực hiện trong khung tuần. Hành vi giá rút nến tuần trên 30,000 USD sẽ giúp Bitcoin tránh được cú trượt giá nhanh biên độ 10,000 USD trong thời gian ngắn.

Đó là lý do mà những mức order giữa hai mức giá trên dễ trở thành màn “bắt dao” nguy hiểm. Năm 2021, BTC đã nhanh chóng trượt qua vùng giá này chỉ trong hơn 2 tuần.

Volume Profile của Bitcoin cho thấy gì?

Cách phân phối volume profile như mô hình phân phối chuẩn dạng biểu đồ hình chuông. 95% khối lượng giao dịch nằm trong độ lệch chuẩn (hình chuông). Vùng đỉnh của hình chuông là vùng có khối lượng thanh khoản cao (High Volume Node – HVN). Vùng có volume profile thấp gọi là vùng thanh khoản thấp (Low Volume Node – LVN).

Tổng quan Volume Profile của Bitcoin từ 2018 đến nay.
Tổng quan Volume Profile của Bitcoin từ 2018 đến nay.

Giá thường sideway trong biên hình chuông. Tại “rìa” của biên đó, khi giá bước vào LVN, thì biên giới của LVN đóng vai trò như là những hỗ trợ/kháng cự tốt. Nhưng một khi giá đã phá vỡ hỗ trợ/kháng cự đó thì sẽ nhanh chóng trượt qua vùng LVN để bước vào đỉnh của hình chuông tiếp theo.

  • Dữ liệu Volume Profile của Bitcoin từ 2018 đến nay cho thấy, vùng 20,000 – 30,000 USD chính là vùng LVN đó. Việc “bắt đáy” giữa vùng này nên là giao dịch ngắn hạn, không nên là vùng chia vốn để mua trung/dài hạn.
  • Và một khi giá Bitcoin giảm giảm về dưới 20,000, nó sẽ nhanh chóng tiến về đỉnh của hình chuông volume profile mới ở quanh 10,000 USD. Từ đó, biên độ giá thiết lập một mặt bằng giá mới.
Tổng quan Volume Profile của Bitcoin từ 2020 đến nay.
Tổng quan Volume Profile của Bitcoin từ 2020 đến nay.

Trên lý thuyết, hoàn toàn có lý khi lên chiến lược mua BTC tại vùng biên giới LVN này. Xác suất thành công cho chiến lược này tùy thuộc vào kinh nghiệm và khả năng kết hợp với các yếu tố khác của nhà đầu tư. Nhưng trong giới hạn bài viết, luận điểm mua giữa 20,000 – 30,000 USD là rủi ro cao. Dữ liệu Volume Profile của Bitcoin từ 2020 đến nay cũng cho thấy điều đó (hình trên).

Bạn nghĩ sao về phân tích trên? Hãy chia sẻ quan điểm trong nhóm chat của chúng tôi.

Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.

Được tài trợ
Được tài trợ