Bitcoin btc
$ usd

AXS tạo đỉnh mới, game token SAND có tiếp bước?

3 mins
5 Tháng Mười 2021, 09:00 +07
Cập nhật bởi Yen Pham
5 Tháng Mười 2021, 09:00 +07
Tóm lại
  • AXS tạo đỉnh mới vào ngày 4 tháng 10.
  • SLP đã thoát ra khỏi một mô hình nêm giảm dần.
  • SAND đã thoát ra khỏi đường kháng cự giảm dần.
  • promo

AXS tạo đỉnh mới vào ngày 4 tháng 10 tại mức 155 USD.

Small Love Potion (SLP) đã thoát ra khỏi một mô hình nêm giảm dần và đã bật lên ở vùng hỗ trợ 0.065 USD.

SandBox (SAND) đã thoát ra khỏi đường kháng cự giảm dần và đang tiếp cận mức đỉnh lịch sử cũ.

AXS

Giá AXS đã tăng lên kể từ khi nó bứt phá khỏi đường kháng cự giảm dần vào ngày 23 tháng 9. Sự đột phá được hỗ trợ bởi sư tăng lên của cả hai chỉ báo kỹ thuật là RSI và MACD.

Xu hướng tăng giá đã tăng tốc mạnh mẽ vào ngày 1 tháng 10 với một cây nến tăng đáng kể. Vào ngày 4 tháng 10, AXS tạo đỉnh mới tại 153.79 USD.

Vùng kháng cự gần nhất tiếp theo được tạo bởi mức kháng cự 2.61 Fib thoái lui bên ngoài của toàn bộ mức giảm tương ứng với mức 169 USD. Hai tín hiệu kỹ thuật MACD và RSI đều không cho thấy bất kỳ dấu hiệu giảm nào. Do đó, xu hướng hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu suy yếu.

AXS tạo đỉnh mới
Biểu đồ giá AXS: TradingView

Nổi bật

  • AXS đã thoát ra khỏi đường kháng cự giảm dần.
  • AXS tạo đỉnh mới tại 155 USD vào ngày 4 tháng 10.

SLP

Giá SLP đã giảm trong một mô hình nêm giảm dần kể từ khi đạt mức đỉnh lịch sử tại 0.41 USD vào ngày 13 tháng 7. Trong đà giảm này, giá SLP đã đạt mức thấp nhất là 0.055 USD vào ngày 21 tháng 9.

Sau đó, đồng SLP đã bật trở lại và xác thực khu vực 0.065 USD là mức hỗ trợ. Vào ngày 1 tháng 10, SLP cuối cùng đã thoát ra khỏi nêm và gia tăng tốc độ tăng vào ngày 4 tháng 10.

Sự bứt phá được hỗ trợ bởi cả chỉ báo MACD và RSI, đang tăng. Chỉ báo RSI thậm chí đã di chuyển lên trên đường 50.

Các vùng kháng cự gần nhất là 0.19 USD và 0.23 USD. Đây là các mức kháng cự 0.382 và 0.5 Fib thoái lui.

Biểu đồ giá SLP
Biểu đồ giá SLP: TradingView

Nổi bật

  • SLP đã thoát ra khỏi một mô hình nêm giảm dần.
  • SLP đã bật lên ở vùng hỗ trợ 0.065 USD.

SAND

Giá SAND đã tăng lên kể từ ngày 29 tháng 9. Ngày hôm sau, SAND đã bứt phá khỏi một đường kháng cự giảm dần đã được đặt ra kể từ mức đỉnh lịch sử của ngày 30 tháng 8 là 1.20 USD.

Sự đột phá đang diễn ra được hỗ trợ bởi cả RSI và MACD. Chỉ số RSI vừa mới di chuyển trên 50 trong khi MACD đã đi vào vùng tích cực.

Vùng kháng cự gần nhất là 0.97 USD. Đây vừa là vùng kháng cự ngang vừa là mức kháng cự 0.618 Fib thoái lui khi đo lường toàn bộ mức giảm.

Nếu SAND thành công loại bỏ đường vùng kháng cự trên thì các mức kháng cự tiếp theo sẽ là mức đỉnh cũ tại 1.20 USD và khu vực 1.58 USD là mức 1.61 Fib thoái lui bên ngoài.

Nổi bật

  • SAND đã thoát ra khỏi đường kháng cự giảm dần.
  • Có mức kháng cự ở mức 0.97 USD.

Nhận ngay những tín hiệu giao dịch tiền điện tử mới nhất trong nhóm thảo luận của BeInCrypto.

Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.

Được tài trợ
Được tài trợ