1. Axie Infinity
Axie Infinity

Axie Infinity AXS

Thứ hạng #91
$5.79 -5.69% (1N)
Vốn hóa thị trường
$846.3M
Khối lượng 24h
$64.4M

Dự đoán giá Axie Infinity là gì?

Tìm hiểu xem Axie Infinity sẽ có giá trị bao nhiêu trong tương lai và đưa ra quyết định sáng suốt về các khoản đầu tư của bạn.
Axie Infinity (AXS) là một tài sản kỹ thuật số có vốn hóa thị trường là $846.3M. Axie Infinity được xếp hạng 91 trong bảng xếp hạng tiền điện tử toàn cầu với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là $64.4M. Hiện tại, đồng coin này có giá là $5.79. Trong 24 giờ gần đây, giá đã thay đổi -5.699%. Hiện tại đang có lượng cung 146 001 853 đang lưu hành.

Loại tiền nào bạn muốn chuyển đổi?

axs axs

$ usd

Axie Infinity Các sàn giao dịch

Sàn giao dịch Xếp hạng Axie Infinity Giá Tổng khối lượng Khối lượng 24h Độ tin cậy
Bybit

Bybit

10
$5.62 $239,461.08 $1,417,381.84
Giao dịch ngay
Bibox

Bibox

$5.82 $342,219.00 $1,982,206.08
Giao dịch ngay
Mudrex

Mudrex

$6.97 $339.31 $2,288.36
Giao dịch ngay
Upbit Indonesia

Upbit Indonesia

$6.86 $388.63 $2,587.46
Giao dịch ngay
Nami.Exchange

Nami.Exchange

2
$6.90 $908,971.20 $6,077,093.89
Giao dịch ngay
Ace

Ace

2
$6.56 $175.79 $1,160.54
Giao dịch ngay
Bilaxy

Bilaxy

2
$6.55 $28,661.27 $185,153.53
Giao dịch ngay
Digitalexchange.id

Digitalexchange.id

3
$7.00 $43.04 $294.90
Giao dịch ngay
Koinpark

Koinpark

3
$7.05 $243.02 $1,670.36
Giao dịch ngay
Giottus

Giottus

4
$7.01 $7.51 $50.85
Giao dịch ngay
DIFX

DIFX

4
$6.50 $84,460.17 $554,196.08
Giao dịch ngay
Dcoin

Dcoin

4
$5.82 $30,007.00 $174,151.09
Giao dịch ngay
HitBTC

HitBTC

4
$6.25 $78,820.04 $477,642.18
Giao dịch ngay
Trubit

Trubit

4
$6.11 $162,302.46 $1,024,111.28
Giao dịch ngay
Bancor (V2)

Bancor (V2)

5
$6.74 $6.05 $39.96
Giao dịch ngay