1 BTC đến USD Máy tính - Bao nhiêu US Dollar (USD) là 1 Bitcoin (BTC)?

btc btc

$ usd

btc btc
$ usd
btc btc
$ usd
Những nền tảng giao dịch Crypto tốt nhất tại Việt Nam | Tháng 7 năm 2024
Những nền tảng giao dịch Crypto tốt nhất tại Việt Nam | Tháng 7 năm 2024
Những nền tảng giao dịch Crypto tốt nhất tại Việt Nam | Tháng 7 năm 2024

Biểu đồ lịch sử tỷ giá giao dịch cho BTC đến USD

Giá trị chuyển đổi cho 1 BTC thành 64939 USD. BeInCrypto hiện đang sử dụng tỷ giá giao dịch 64939 sau đây. Bạn có thể chuyển đổi BTC sang các loại tiền tệ khác như XRP, USDT hoặc USDC. Chúng tôi đã cập nhật tỷ giá giao dịch của mình trên 2024/07/18 13:34. Trong 24 giờ qua, tỷ giá giao dịch tối đa 1 BTC đến USD đứng ở và tỷ giá giao dịch thấp nhất tại . USD giá dao động bởi trong một giờ qua và thay đổi bởi trong 24 giờ qua.

Thay đổi Về Giá trị cho 1 BTC với USD

Ngày
1 BTC với USD
Thay đổi cho 1 BTC
1 BTC với USD Thay đổi cho 1 BTC % Thay đổi

\ Top cryptocurrency

Tên Giá 24h%
Bitcoin
BTC
$65,090.00 +0.55%
Ethereum
ETH
$3,483.38 +0.86%
Tether
USDT
$1.00 +0.07%
BNB
BNB
$578.92 +0.59%
Solana
SOL
$161.40 +0.6%

Các phép chuyển đổi Bitcoin phổ biến

Bitcoin với US Dollar

Bitcoin US Dollar
1 64,939.00
5.00 324,695.00
10.00 649,390.00
50.00 3,246,950.00
100.00 6,493,900.00
250.00 16,234,750.00
500.00 32,469,500.00
1,000.00 64,939,000.00

US Dollar với Bitcoin

US Dollar Bitcoin
1 0.00001540
5.00 0.00007699
10.00 0.0001540
50.00 0.0007699
100.00 0.001540
250.00 0.003850
500.00 0.007699
1,000.00 0.01540