/ Giá

Những đồng tiền điện tử có giá cao nhất - Trang 3

12025 Coins

Thứ hạng Tên Giá 24h% Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng tiền lưu thông 7 ngày qua
41 $0.087969 +8.31% $3.14B $39.07M HBAR35.74B Hedera (HBAR)
42 $3.15 +10.88% $3.08B $480.63M WIF1B
43 $0.04233938 +3.55% $3.08B $70.46M VET72.71B VeChain (VET)
44 $3,132.71 +5.6% $2.90B $101.12M MKR0.92M Maker (MKR)
45 $0.121490 +6.98% $2.80B $33.97M KAS23.09B Kaspa (KAS)
46 $0.293767 +12.17% $2.78B $102.33M GRT9.48B The Graph (GRT)
47 $29.53 +6.17% $2.65B $129.77M INJ90.04M Injective (INJ)
48 $2.54 +17.6% $2.64B $360.40M FET1.04B Fetch.ai (FET)
49 $2.51 +11.9% $2.63B $209.43M OP1.05B Optimism (OP)
50 $0.00000592 +14.9% $2.48B $310.82M PEPE420.69T Pepe (PEPE)
51 $3,292.11 +3.88% $2.40B $20.03M WEETH731.22K
52 $0.999859 -0.19% $2.37B $43.19M USDE2.36B Ethena USDe (USDE)
53 $2.34 +12.3% $2.35B $42.75M THETA1B Theta Network (THETA)
54 $124.87 +6.42% $2.26B $33.40M XMR18.15M Monero (XMR)
55 $0.774603 +11.54% $2.18B $167.92M FTM2.80B Fantom (FTM)
56 $32.40 +13.81% $2.14B $122.44M AR65.45M Arweave (AR)
57 $11.93 +8.16% $2.13B $173.23M TIA178.74M Celestia (TIA)
58 $0.050437 +11.43% $1.92B $148.99M GALA38.09B GALA (GALA)
59 $2.16 +5.73% $1.91B $116M CORE882.17M Core (CORE)
60 $2.13 +6.37% $1.90B $38.17M LDO891.73M Lido DAO (LDO)