/ Giá

Những đồng tiền điện tử có giá cao nhất - Trang 3

13265 Coins

Thứ hạng Tên Giá 24h% Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng tiền lưu thông 7 ngày qua
41 $0.092777 -3.13% $2.49B $22.86M CRO26.82B Cronos (CRO)
42 $4.35 -13.84% $2.46B $317.27M FIL563.95M Filecoin (FIL)
43 $0.997603 -0.03% $2.42B $6.79B FDUSD2.42B First Digital USD (FDUSD)
44 $1.58 -11.81% $2.33B $98.51M STX1.47B Stacks (STX)
45 $0.782092 -10.94% $2.27B $399.42M ARB2.90B Arbitrum (ARB)
46 $1.44 -8.67% $2.18B $64.23M IMX1.51B Immutable (IMX)
47 $2.02 -15.63% $2.03B $590.60M WIF1B
48 $2,166.40 -7.7% $2.02B $100.36M MKR0.93M Maker (MKR)
49 $20.16 -12.49% $1.96B $285.64M INJ97.15M Injective (INJ)
50 $0.795281 -11.55% $1.93B $243.12M SUI2.43B Sui (SUI)
51 $1.77 -10.81% $1.93B $324.52M OP1.09B Optimism (OP)
52 $276.23 -5.78% $1.93B $57.40M TAO6.95M Bittensor (TAO)
53 $3,790.64 -3.08% $1.91B $13.63M RETH504.34K Rocket Pool ETH (RETH)
54 $0.198055 -8.68% $1.89B $118.70M GRT9.55B The Graph (GRT)
55 $0.02520635 -9.18% $1.83B $76.89M VET72.71B VeChain (VET)
56 $1.96 -5.67% $1.75B $228.42M LDO893.01M Lido DAO (LDO)
57 $3,520.23 -3.6% $1.60B $9.95M METH454.33K Mantle Staked Ether (METH)
58 $0.01527014 -15.52% $1.58B $897.96M NOT102.70B Notcoin (NOT)
59 $0.00016241 -12.9% $1.58B $351.05M FLOKI9.69T FLOKI (FLOKI)
60 $24.16 -10.35% $1.58B $119.34M AR65.45M Arweave (AR)