/ Giá

Những đồng tiền điện tử có giá cao nhất - Trang 4

13430 Coins

Thứ hạng Tên Giá 24h% Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng tiền lưu thông 7 ngày qua
61 $105.10 +4.27% $1.56B $137.15M AAVE14.87M Aave (AAVE)
62 $0.00015745 +6.16% $1.52B $226.24M FLOKI9.69T FLOKI (FLOKI)
63 $1.06 +5.26% $1.52B $99.46M ONDO1.44B Ondo (ONDO)
64 $1.07 +3.2% $1.50B $25.07M BGB1.40B Bitget Token (BGB)
65 $1.48 +3.86% $1.48B $16.95M THETA1B Theta Network (THETA)
66 $0.497322 +1.65% $1.39B $145.04M FTM2.80B Fantom (FTM)
67 $9.63 +0.74% $1.39B $7.50M WBT144.12M WhiteBIT Coin (WBT)
68 $3.95 +5.2% $1.33B $129.54M RUNE336.73M THORChain (RUNE)
69 $0.02701980 +11.05% $1.31B $129.74M JASMY48.42B JasmyCoin (JASMY)
70 $0.158359 +6.92% $1.30B $31.25M ALGO8.23B Algorand (ALGO)
71 $6.53 +4.72% $1.28B $129.16M TIA197.37M Celestia (TIA)
72 $0.126110 +5.52% $1.25B $43.36M BRETT9.91B Brett (BRETT)
73 $0.322386 +4.99% $1.17B $44.88M PYTH3.62B Pyth Network (PYTH)
74 $0.864340 +8.03% $1.17B $135.97M JUP1.35B Jupiter (JUP)
75 $3,348.90 +4.82% $1.16B $417.36K EETH346.32K ether.fi Staked ETH (EETH)
76 $0.349298 +5.55% $1.11B $68.26M SEI3.18B Sei (SEI)
77 $75.70 +6.66% $1.10B $18.54M QNT14.54M Quant (QNT)
78 $1.20 +7.67% $1.07B $54.13M CORE898.25M Core (CORE)
79 $35.70 +0.21% $0.97B $21.40M EGLD27.18M MultiversX (EGLD)
80 $7.40 +2.42% $0.97B $2.02M GT130.36M Gate (GT)