1 BSC-USD đến VND Máy tính - Bao nhiêu Vietnamese đồng (VND) là 1 Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) (BSC-USD)?

bsc-usd bsc-usd

vnd

Những nền tảng giao dịch Crypto tốt nhất tại Việt Nam | Tháng 6 năm 2024

Biểu đồ lịch sử tỷ giá giao dịch cho BSC-USD đến VND

Giá trị chuyển đổi cho 1 BSC-USD thành 25358 VND. BeInCrypto hiện đang sử dụng tỷ giá giao dịch 25358 sau đây. Bạn có thể chuyển đổi BSC-USD sang các loại tiền tệ khác như ETH, USDC hoặc TON. Chúng tôi đã cập nhật tỷ giá giao dịch của mình trên 2024/06/17 09:28. Trong 24 giờ qua, tỷ giá giao dịch tối đa 1 BSC-USD đến VND đứng ở và tỷ giá giao dịch thấp nhất tại . VND giá dao động bởi trong một giờ qua và thay đổi bởi trong 24 giờ qua.

Thay đổi Về Giá trị cho 1 BSC-USD với VND

Ngày
1 BSC-USD với VND
Thay đổi cho 1 BSC-USD
1 BSC-USD với VND Thay đổi cho 1 BSC-USD % Thay đổi

\ Top cryptocurrency

Tên Giá 24h%
Bitcoin
BTC
$66,087.00 -0.22%
Ethereum
ETH
$3,538.36 -0.36%
Tether
USDT
$0.998654 -0.05%
BNB
BNB
$601.77 -0.38%
Solana
SOL
$145.97 +1.41%

Các phép chuyển đổi Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) phổ biến

Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) với Vietnamese đồng

Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) Vietnamese đồng
1 25,358.00
5.00 126,790.00
10.00 253,580.00
50.00 1,267,900.00
100.00 2,535,800.00
250.00 6,339,500.00
500.00 12,679,000.00
1,000.00 25,358,000.00

Vietnamese đồng với Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)

Vietnamese đồng Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
1 0.00003943
5.00 0.0001972
10.00 0.0003943
50.00 0.001972
100.00 0.003943
250.00 0.009859
500.00 0.01972
1,000.00 0.03943