1 BTC.B đến USD Máy tính - Bao nhiêu US Dollar (USD) là 1 Bitcoin Avalanche Bridged (BTC.b) (BTC.B)?

btc.b btc.b

$ usd

Những nền tảng giao dịch Crypto tốt nhất tại Việt Nam | Tháng 6 năm 2024

Biểu đồ lịch sử tỷ giá giao dịch cho BTC.B đến USD

Giá trị chuyển đổi cho 1 BTC.B thành 64753 USD. BeInCrypto hiện đang sử dụng tỷ giá giao dịch 64753 sau đây. Bạn có thể chuyển đổi BTC.B sang các loại tiền tệ khác như ETH, BTC hoặc XRP. Chúng tôi đã cập nhật tỷ giá giao dịch của mình trên 2024/06/19 19:23. Trong 24 giờ qua, tỷ giá giao dịch tối đa 1 BTC.B đến USD đứng ở và tỷ giá giao dịch thấp nhất tại . USD giá dao động bởi trong một giờ qua và thay đổi bởi trong 24 giờ qua.

Thay đổi Về Giá trị cho 1 BTC.B với USD

Ngày
1 BTC.B với USD
Thay đổi cho 1 BTC.B
1 BTC.B với USD Thay đổi cho 1 BTC.B % Thay đổi

\ Top cryptocurrency

Tên Giá 24h%
Bitcoin
BTC
$64,877.00 +0.64%
Ethereum
ETH
$3,551.37 +4.53%
Tether
USDT
$0.999603 +0.05%
BNB
BNB
$599.01 +3.73%
Solana
SOL
$136.73 +3.82%

Các phép chuyển đổi Bitcoin Avalanche Bridged (BTC.b) phổ biến

Bitcoin Avalanche Bridged (BTC.b) với US Dollar

Bitcoin Avalanche Bridged (BTC.b) US Dollar
1 64,753.00
5.00 323,765.00
10.00 647,530.00
50.00 3,237,650.00
100.00 6,475,300.00
250.00 16,188,250.00
500.00 32,376,500.00
1,000.00 64,753,000.00

US Dollar với Bitcoin Avalanche Bridged (BTC.b)

US Dollar Bitcoin Avalanche Bridged (BTC.b)
1 0.00001544
5.00 0.00007722
10.00 0.0001544
50.00 0.0007722
100.00 0.001544
250.00 0.003861
500.00 0.007722
1,000.00 0.01544