1 BTP đến VND Máy tính - Bao nhiêu Vietnamese đồng (VND) là 1 Bitcoin Pay (BTP)?

btp btp

vnd

btp btp
vnd
btp btp
vnd
Những nền tảng giao dịch Crypto tốt nhất tại Việt Nam | Tháng 7 năm 2024
Những nền tảng giao dịch Crypto tốt nhất tại Việt Nam | Tháng 7 năm 2024
Những nền tảng giao dịch Crypto tốt nhất tại Việt Nam | Tháng 7 năm 2024

Biểu đồ lịch sử tỷ giá giao dịch cho BTP đến VND

Giá trị chuyển đổi cho 1 BTP thành 274.97 VND. BeInCrypto hiện đang sử dụng tỷ giá giao dịch 274.97 sau đây. Bạn có thể chuyển đổi BTP sang các loại tiền tệ khác như BNB, USDT hoặc TON. Chúng tôi đã cập nhật tỷ giá giao dịch của mình trên 2024/07/17 20:07. Trong 24 giờ qua, tỷ giá giao dịch tối đa 1 BTP đến VND đứng ở và tỷ giá giao dịch thấp nhất tại . VND giá dao động bởi trong một giờ qua và thay đổi bởi trong 24 giờ qua.

Thay đổi Về Giá trị cho 1 BTP với VND

Ngày
1 BTP với VND
Thay đổi cho 1 BTP
1 BTP với VND Thay đổi cho 1 BTP % Thay đổi

\ Top cryptocurrency

Tên Giá 24h%
Bitcoin
BTC
$64,605.00 -0.9%
Ethereum
ETH
$3,418.94 -1.78%
Tether
USDT
$1.00 -0.28%
BNB
BNB
$572.37 -1.25%
Solana
SOL
$157.04 -3.1%

Các phép chuyển đổi Bitcoin Pay phổ biến

Bitcoin Pay với Vietnamese đồng

Bitcoin Pay Vietnamese đồng
1 274.97
5.00 1,374.85
10.00 2,749.70
50.00 13,748.50
100.00 27,497.00
250.00 68,742.50
500.00 137,485.00
1,000.00 274,970.00

Vietnamese đồng với Bitcoin Pay

Vietnamese đồng Bitcoin Pay
1 0.003637
5.00 0.01818
10.00 0.03637
50.00 0.1818
100.00 0.3637
250.00 0.9092
500.00 1.82
1,000.00 3.64