1 FXS đến USD Máy tính - Bao nhiêu US Dollar (USD) là 1 Frax Share (FXS)?

fxs fxs

$ usd

#BonusHunter | Nhận tất cả 💰

Biểu đồ lịch sử tỷ giá giao dịch cho FXS đến USD

Giá trị chuyển đổi cho 1 FXS thành 5.6 USD. BeInCrypto hiện đang sử dụng tỷ giá giao dịch 5.6 sau đây. Bạn có thể chuyển đổi FXS sang các loại tiền tệ khác như ADA, XRP hoặc ETH. Chúng tôi đã cập nhật tỷ giá giao dịch của mình trên 2023/09/30 19:45. Trong 24 giờ qua, tỷ giá giao dịch tối đa 1 FXS đến USD đứng ở và tỷ giá giao dịch thấp nhất tại . USD giá dao động bởi trong một giờ qua và thay đổi bởi trong 24 giờ qua.

Thay đổi Về Giá trị cho 1 FXS với USD

Ngày
1 FXS với USD
Thay đổi cho 1 FXS
1 FXS với USD Thay đổi cho 1 FXS % Thay đổi

\ Top cryptocurrency

Tên Giá 24h%
Bitcoin
BTC
$27,032.00 +0.43%
Ethereum
ETH
$1,680.50 +0.98%
Tether
USDT
$1 +0.08%
BNB
BNB
$215.74 +0.1%
XRP
XRP
$0.5189 -2.36%

Tin tức về thị trường tiền điện tử?

Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho bạn!
Kiến thức
Kiến thức
Trade coin
Trade coin
DeFi
DeFi
Dự án
Dự án
Xem thêm

Các phép chuyển đổi Frax Share phổ biến

Frax Share với US Dollar

Frax Share US Dollar
1 5.60
5.00 28.00
10.00 56.00
50.00 280.00
100.00 560.00
250.00 1,400.00
500.00 2,800.00
1,000.00 5,600.00

US Dollar với Frax Share

US Dollar Frax Share
1 0.1786
5.00 0.8928
10.00 1.79
50.00 8.93
100.00 17.86
250.00 44.64
500.00 89.29
1,000.00 178.57