1 SOX đến VND Máy tính - Bao nhiêu Vietnamese đồng (VND) là 1 Nobby Game (SOX)?

sox sox

vnd

sox sox
vnd
sox sox
vnd
Những nền tảng giao dịch Crypto tốt nhất tại Việt Nam | Tháng 7 năm 2024
Những nền tảng giao dịch Crypto tốt nhất tại Việt Nam | Tháng 7 năm 2024
Những nền tảng giao dịch Crypto tốt nhất tại Việt Nam | Tháng 7 năm 2024

Biểu đồ lịch sử tỷ giá giao dịch cho SOX đến VND

Giá trị chuyển đổi cho 1 SOX thành 15.24 VND. BeInCrypto hiện đang sử dụng tỷ giá giao dịch 15.24 sau đây. Bạn có thể chuyển đổi SOX sang các loại tiền tệ khác như XRP, USDT hoặc ETH. Chúng tôi đã cập nhật tỷ giá giao dịch của mình trên 2024/07/20 07:46. Trong 24 giờ qua, tỷ giá giao dịch tối đa 1 SOX đến VND đứng ở và tỷ giá giao dịch thấp nhất tại . VND giá dao động bởi trong một giờ qua và thay đổi bởi trong 24 giờ qua.

Thay đổi Về Giá trị cho 1 SOX với VND

Ngày
1 SOX với VND
Thay đổi cho 1 SOX
1 SOX với VND Thay đổi cho 1 SOX % Thay đổi

\ Top cryptocurrency

Tên Giá 24h%
Bitcoin
BTC
$66,697.00 +4.66%
Ethereum
ETH
$3,498.57 +2.71%
Tether
USDT
$1.00 +0.14%
BNB
BNB
$591.36 +3.78%
Solana
SOL
$169.10 +4.08%

Các phép chuyển đổi Nobby Game phổ biến

Nobby Game với Vietnamese đồng

Nobby Game Vietnamese đồng
1 15.24
5.00 76.20
10.00 152.40
50.00 762.00
100.00 1,524.00
250.00 3,810.00
500.00 7,620.00
1,000.00 15,240.00

Vietnamese đồng với Nobby Game

Vietnamese đồng Nobby Game
1 0.06562
5.00 0.3281
10.00 0.6562
50.00 3.28
100.00 6.56
250.00 16.40
500.00 32.81
1,000.00 65.62