1 NOSEBUD đến VND Máy tính - Bao nhiêu Vietnamese đồng (VND) là 1 Nose Bud (NOSEBUD)?

nosebud nosebud

vnd

nosebud nosebud
vnd
nosebud nosebud
vnd
Những nền tảng giao dịch Crypto tốt nhất tại Việt Nam | Tháng 7 năm 2024
Những nền tảng giao dịch Crypto tốt nhất tại Việt Nam | Tháng 7 năm 2024
Những nền tảng giao dịch Crypto tốt nhất tại Việt Nam | Tháng 7 năm 2024

Biểu đồ lịch sử tỷ giá giao dịch cho NOSEBUD đến VND

Giá trị chuyển đổi cho 1 NOSEBUD thành 3.24 VND. BeInCrypto hiện đang sử dụng tỷ giá giao dịch 3.24 sau đây. Bạn có thể chuyển đổi NOSEBUD sang các loại tiền tệ khác như TON, USDT hoặc TON. Chúng tôi đã cập nhật tỷ giá giao dịch của mình trên 2024/07/17 13:26. Trong 24 giờ qua, tỷ giá giao dịch tối đa 1 NOSEBUD đến VND đứng ở và tỷ giá giao dịch thấp nhất tại . VND giá dao động bởi trong một giờ qua và thay đổi bởi trong 24 giờ qua.

Thay đổi Về Giá trị cho 1 NOSEBUD với VND

Ngày
1 NOSEBUD với VND
Thay đổi cho 1 NOSEBUD
1 NOSEBUD với VND Thay đổi cho 1 NOSEBUD % Thay đổi

\ Top cryptocurrency

Tên Giá 24h%
Bitcoin
BTC
$64,750.00 +1.8%
Ethereum
ETH
$3,455.54 +1.67%
Tether
USDT
$1.00 +0.11%
BNB
BNB
$575.68 +1.55%
Solana
SOL
$160.48 +2.8%

Các phép chuyển đổi Nose Bud phổ biến

Nose Bud với Vietnamese đồng

Nose Bud Vietnamese đồng
1 3.24
5.00 16.20
10.00 32.40
50.00 162.00
100.00 324.00
250.00 810.00
500.00 1,620.00
1,000.00 3,240.00

Vietnamese đồng với Nose Bud

Vietnamese đồng Nose Bud
1 0.3086
5.00 1.54
10.00 3.09
50.00 15.43
100.00 30.86
250.00 77.16
500.00 154.32
1,000.00 308.64