1 ORACLE đến VND Máy tính - Bao nhiêu Vietnamese đồng (VND) là 1 ORACLE (ORACLE)?

oracle oracle

vnd

oracle oracle
vnd
oracle oracle
vnd
Những nền tảng giao dịch Crypto tốt nhất tại Việt Nam | Tháng 7 năm 2024
Những nền tảng giao dịch Crypto tốt nhất tại Việt Nam | Tháng 7 năm 2024
Những nền tảng giao dịch Crypto tốt nhất tại Việt Nam | Tháng 7 năm 2024

Biểu đồ lịch sử tỷ giá giao dịch cho ORACLE đến VND

Giá trị chuyển đổi cho 1 ORACLE thành 3.93 VND. BeInCrypto hiện đang sử dụng tỷ giá giao dịch 3.93 sau đây. Bạn có thể chuyển đổi ORACLE sang các loại tiền tệ khác như BTC, BTC hoặc DOGE. Chúng tôi đã cập nhật tỷ giá giao dịch của mình trên 2024/07/15 08:35. Trong 24 giờ qua, tỷ giá giao dịch tối đa 1 ORACLE đến VND đứng ở và tỷ giá giao dịch thấp nhất tại . VND giá dao động bởi trong một giờ qua và thay đổi bởi trong 24 giờ qua.

Thay đổi Về Giá trị cho 1 ORACLE với VND

Ngày
1 ORACLE với VND
Thay đổi cho 1 ORACLE
1 ORACLE với VND Thay đổi cho 1 ORACLE % Thay đổi

\ Top cryptocurrency

Tên Giá 24h%
Bitcoin
BTC
$62,932.00 +4.44%
Ethereum
ETH
$3,362.37 +4.94%
Tether
USDT
$1.00 -0.03%
BNB
BNB
$560.54 +3.92%
Solana
SOL
$153.55 +5.8%

Các phép chuyển đổi ORACLE phổ biến

ORACLE với Vietnamese đồng

ORACLE Vietnamese đồng
1 3.93
5.00 19.65
10.00 39.30
50.00 196.50
100.00 393.00
250.00 982.50
500.00 1,965.00
1,000.00 3,930.00

Vietnamese đồng với ORACLE

Vietnamese đồng ORACLE
1 0.2544
5.00 1.27
10.00 2.54
50.00 12.72
100.00 25.45
250.00 63.61
500.00 127.23
1,000.00 254.45