1 OBNB đến USD Máy tính - Bao nhiêu US Dollar (USD) là 1 Orbit Bridge Klaytn Binance Coin (OBNB)?

obnb obnb

$ usd

Những nền tảng giao dịch Crypto tốt nhất tại Việt Nam | Tháng 7 năm 2024
Những nền tảng giao dịch Crypto tốt nhất tại Việt Nam | Tháng 7 năm 2024
Những nền tảng giao dịch Crypto tốt nhất tại Việt Nam | Tháng 7 năm 2024

Biểu đồ lịch sử tỷ giá giao dịch cho OBNB đến USD

Giá trị chuyển đổi cho 1 OBNB thành 566.54 USD. BeInCrypto hiện đang sử dụng tỷ giá giao dịch 566.54 sau đây. Bạn có thể chuyển đổi OBNB sang các loại tiền tệ khác như BTC, XRP hoặc STETH. Chúng tôi đã cập nhật tỷ giá giao dịch của mình trên 2024/07/25 16:59. Trong 24 giờ qua, tỷ giá giao dịch tối đa 1 OBNB đến USD đứng ở và tỷ giá giao dịch thấp nhất tại . USD giá dao động bởi trong một giờ qua và thay đổi bởi trong 24 giờ qua.

Thay đổi Về Giá trị cho 1 OBNB với USD

Ngày
1 OBNB với USD
Thay đổi cho 1 OBNB
1 OBNB với USD Thay đổi cho 1 OBNB % Thay đổi

\ Top cryptocurrency

Tên Giá 24h%
Bitcoin
BTC
$64,965.00 -2.09%
Ethereum
ETH
$3,163.26 -7.53%
Tether
USDT
$1.00 -0.02%
BNB
BNB
$568.53 -2.67%
Solana
SOL
$171.67 -3.82%

Các phép chuyển đổi Orbit Bridge Klaytn Binance Coin phổ biến

Orbit Bridge Klaytn Binance Coin với US Dollar

Orbit Bridge Klaytn Binance Coin US Dollar
1 566.54
5.00 2,832.70
10.00 5,665.40
50.00 28,327.00
100.00 56,654.00
250.00 141,635.00
500.00 283,270.00
1,000.00 566,540.00

US Dollar với Orbit Bridge Klaytn Binance Coin

US Dollar Orbit Bridge Klaytn Binance Coin
1 0.001765
5.00 0.008825
10.00 0.01765
50.00 0.08825
100.00 0.1765
250.00 0.4413
500.00 0.8825
1,000.00 1.77