1 STORY đến VND Máy tính - Bao nhiêu Vietnamese đồng (VND) là 1 Story (STORY)?

story story

vnd

Những nền tảng giao dịch Crypto tốt nhất tại Việt Nam | Tháng 6 năm 2024

Biểu đồ lịch sử tỷ giá giao dịch cho STORY đến VND

Giá trị chuyển đổi cho 1 STORY thành 0.807 VND. BeInCrypto hiện đang sử dụng tỷ giá giao dịch 0.807 sau đây. Bạn có thể chuyển đổi STORY sang các loại tiền tệ khác như TON, DOGE hoặc XRP. Chúng tôi đã cập nhật tỷ giá giao dịch của mình trên 2024/06/20 09:56. Trong 24 giờ qua, tỷ giá giao dịch tối đa 1 STORY đến VND đứng ở và tỷ giá giao dịch thấp nhất tại . VND giá dao động bởi trong một giờ qua và thay đổi bởi trong 24 giờ qua.

Thay đổi Về Giá trị cho 1 STORY với VND

Ngày
1 STORY với VND
Thay đổi cho 1 STORY
1 STORY với VND Thay đổi cho 1 STORY % Thay đổi

\ Top cryptocurrency

Tên Giá 24h%
Bitcoin
BTC
$65,671.00 +0.88%
Ethereum
ETH
$3,583.65 +1.65%
Tether
USDT
$1.00 +0.2%
BNB
BNB
$602.19 +0.92%
Solana
SOL
$137.56 -0.41%

Các phép chuyển đổi Story phổ biến

Story với Vietnamese đồng

Story Vietnamese đồng
1 0.8065
5.00 4.03
10.00 8.07
50.00 40.33
100.00 80.66
250.00 201.64
500.00 403.28
1,000.00 806.56

Vietnamese đồng với Story

Vietnamese đồng Story
1 1.24
5.00 6.20
10.00 12.40
50.00 61.99
100.00 123.98
250.00 309.96
500.00 619.92
1,000.00 1,239.84