1 XBTC đến USD Máy tính - Bao nhiêu US Dollar (USD) là 1 Wrapped Bitcoin-Stacks (XBTC)?

xbtc xbtc

$ usd

xbtc xbtc
$ usd
xbtc xbtc
$ usd
Những nền tảng giao dịch Crypto tốt nhất tại Việt Nam | Tháng 7 năm 2024
Những nền tảng giao dịch Crypto tốt nhất tại Việt Nam | Tháng 7 năm 2024
Những nền tảng giao dịch Crypto tốt nhất tại Việt Nam | Tháng 7 năm 2024

Biểu đồ lịch sử tỷ giá giao dịch cho XBTC đến USD

Giá trị chuyển đổi cho 1 XBTC thành 63619 USD. BeInCrypto hiện đang sử dụng tỷ giá giao dịch 63619 sau đây. Bạn có thể chuyển đổi XBTC sang các loại tiền tệ khác như TON, ETH hoặc USDT. Chúng tôi đã cập nhật tỷ giá giao dịch của mình trên 2024/07/16 05:59. Trong 24 giờ qua, tỷ giá giao dịch tối đa 1 XBTC đến USD đứng ở và tỷ giá giao dịch thấp nhất tại . USD giá dao động bởi trong một giờ qua và thay đổi bởi trong 24 giờ qua.

Thay đổi Về Giá trị cho 1 XBTC với USD

Ngày
1 XBTC với USD
Thay đổi cho 1 XBTC
1 XBTC với USD Thay đổi cho 1 XBTC % Thay đổi

\ Top cryptocurrency

Tên Giá 24h%
Bitcoin
BTC
$63,802.00 +1.57%
Ethereum
ETH
$3,429.75 +2.7%
Tether
USDT
$1.00 -0.04%
BNB
BNB
$572.71 +3.11%
Solana
SOL
$156.37 +2.88%

Các phép chuyển đổi Wrapped Bitcoin-Stacks phổ biến

Wrapped Bitcoin-Stacks với US Dollar

Wrapped Bitcoin-Stacks US Dollar
1 63,619.00
5.00 318,095.00
10.00 636,190.00
50.00 3,180,950.00
100.00 6,361,900.00
250.00 15,904,750.00
500.00 31,809,500.00
1,000.00 63,619,000.00

US Dollar với Wrapped Bitcoin-Stacks

US Dollar Wrapped Bitcoin-Stacks
1 0.00001572
5.00 0.00007859
10.00 0.0001572
50.00 0.0007859
100.00 0.001572
250.00 0.003930
500.00 0.007859
1,000.00 0.01572