1 ZURR đến VND Máy tính - Bao nhiêu Vietnamese đồng (VND) là 1 ZURRENCY (ZURR)?

zurr zurr

vnd

zurr zurr
vnd
zurr zurr
vnd
Những nền tảng giao dịch Crypto tốt nhất tại Việt Nam | Tháng 7 năm 2024
Những nền tảng giao dịch Crypto tốt nhất tại Việt Nam | Tháng 7 năm 2024
Những nền tảng giao dịch Crypto tốt nhất tại Việt Nam | Tháng 7 năm 2024

Biểu đồ lịch sử tỷ giá giao dịch cho ZURR đến VND

Giá trị chuyển đổi cho 1 ZURR thành 62107 VND. BeInCrypto hiện đang sử dụng tỷ giá giao dịch 62107 sau đây. Bạn có thể chuyển đổi ZURR sang các loại tiền tệ khác như SOL, DOGE hoặc SOL. Chúng tôi đã cập nhật tỷ giá giao dịch của mình trên 2024/07/20 06:59. Trong 24 giờ qua, tỷ giá giao dịch tối đa 1 ZURR đến VND đứng ở và tỷ giá giao dịch thấp nhất tại . VND giá dao động bởi trong một giờ qua và thay đổi bởi trong 24 giờ qua.

Thay đổi Về Giá trị cho 1 ZURR với VND

Ngày
1 ZURR với VND
Thay đổi cho 1 ZURR
1 ZURR với VND Thay đổi cho 1 ZURR % Thay đổi

\ Top cryptocurrency

Tên Giá 24h%
Bitcoin
BTC
$66,614.00 +3.61%
Ethereum
ETH
$3,503.58 +1.9%
Tether
USDT
$1.00 +0.04%
BNB
BNB
$591.03 +2.95%
Solana
SOL
$169.74 +2.89%

Các phép chuyển đổi ZURRENCY phổ biến

ZURRENCY với Vietnamese đồng

ZURRENCY Vietnamese đồng
1 62,107.00
5.00 310,535.00
10.00 621,070.00
50.00 3,105,350.00
100.00 6,210,700.00
250.00 15,526,750.00
500.00 31,053,500.00
1,000.00 62,107,000.00

Vietnamese đồng với ZURRENCY

Vietnamese đồng ZURRENCY
1 0.00001610
5.00 0.00008051
10.00 0.0001610
50.00 0.0008051
100.00 0.001610
250.00 0.004025
500.00 0.008051
1,000.00 0.01610