1. SPACE ID
SPACE ID

SPACE ID ID

Thứ hạng #214
$0.818157 +8.1% (1N)
Vốn hóa thị trường
$352.1M
Khối lượng 24h
$80.3M

Dự đoán giá SPACE ID là gì?

Tìm hiểu xem SPACE ID sẽ có giá trị bao nhiêu trong tương lai và đưa ra quyết định sáng suốt về các khoản đầu tư của bạn.
SPACE ID (ID) là một tài sản kỹ thuật số có vốn hóa thị trường là $352.1M. SPACE ID được xếp hạng 214 trong bảng xếp hạng tiền điện tử toàn cầu với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là $80.3M. Hiện tại, đồng coin này có giá là $0.82. Trong 24 giờ gần đây, giá đã thay đổi 8.096%. Hiện tại đang có lượng cung 430 506 132 đang lưu hành.

Loại tiền nào bạn muốn chuyển đổi?

id id

$ usd

SPACE ID Các sàn giao dịch

Sàn giao dịch Xếp hạng SPACE ID Giá Tổng khối lượng Khối lượng 24h Độ tin cậy
Bybit

Bybit

10
$0.813841 $11,584,173.46 $9,439,671.86
Giao dịch ngay
Bilaxy

Bilaxy

3
$0.701888 $752,866.00 $546,737.90
Giao dịch ngay
Bitcointry Exchange

Bitcointry Exchange

4
$0.691635 $12,774.70 $9,554.82
Giao dịch ngay
BWFX.pro

BWFX.pro

4
$0.696669 $32,243.00 $23,182.44
Giao dịch ngay
CoinCatch

CoinCatch

4
$0.687215 $627,695.00 $449,191.22
Giao dịch ngay
Poloniex

Poloniex

4
$0.750373 $32.21 $24.55
Giao dịch ngay
Koinpark

Koinpark

5
$0.760103 $4,900.12 $3,776.77
Giao dịch ngay
FameEX

FameEX

5
$0.870208 $316,494.21 $256,242.97
Giao dịch ngay
Hotcoin Global

Hotcoin Global

5
$0.832046 $1,146,459.00 $966,145.64
Giao dịch ngay
WEEX

WEEX

6
$0.719621 $426,807.89 $313,065.22
Giao dịch ngay
Bitkub

Bitkub

7
$0.761060 $51,217.20 $38,794.22
Giao dịch ngay
Cryptology

Cryptology

7
$0.814581 $49,507.00 $40,941.21
Giao dịch ngay
CoinEx

CoinEx

7
$0.807080 $14,920.12 $12,025.26
Giao dịch ngay
Bitunix

Bitunix

7
$0.818539 $310,437.00 $258,045.52
Giao dịch ngay
PointPay

PointPay

7
$0.748240 $571,428.20 $406,450.88
Giao dịch ngay