Binance USD

Binance USD BUSD

Thứ hạng #15
$0.9996 +0.02% (1N)
Vốn hóa thị trường
$4.9B
Khối lượng 24h
$1.3B
Binance USD (BUSD) là một tài sản kỹ thuật số có vốn hóa thị trường là $4.9B. Binance USD được xếp hạng 15 trong bảng xếp hạng tiền điện tử toàn cầu với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là $1.3B. Hiện tại, đồng coin này có giá là $1.00. Trong 24 giờ gần đây, giá đã thay đổi 0.018%. Hiện tại đang có lượng cung {circulation_supply} đang lưu hành. Điểm thanh khoản là 90.687. Xếp hạng tiền điện tử được cộng đồng BeInCrypto truy cập là 8.841. Tài khoản Twitter chuyên dụng có 517 người theo dõi.

Loại tiền nào bạn muốn chuyển đổi?

busd busd

$ usd

Tin tức về thị trường tiền điện tử?

Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho bạn!
Kiến thức
Kiến thức
Trade coin
Trade coin
DeFi
DeFi
Dự án
Dự án
Xem thêm Secondary arrow

Binance USD Các sàn giao dịch

Sàn giao dịch Small-arrow-down Xếp hạng Small-arrow-down Binance USD Giá Small-arrow-down Tổng khối lượng Small-arrow-down Khối lượng 24h Small-arrow-down Độ tin cậy Small-arrow-down
Bybit

Bybit

Rating
Rating
Rating
Rating
Rating
10
$1.00 $1,258,811.45 $1,258,730.64
Giao dịch ngay
iZiSwap (zkSync)

iZiSwap (zkSync)

Rating
Rating
Rating
Rating
Rating
$0.9996 $461,975.39 $450,951.50
Giao dịch ngay
iZiSwap (BSC)

iZiSwap (BSC)

Rating
Rating
Rating
Rating
Rating
$0.9981 $1,290.53 $1,285.34
Giao dịch ngay
Kava Swap

Kava Swap

Rating
Rating
Rating
Rating
Rating
$1.01 $93,660.23 $94,682.46
Giao dịch ngay
THORWallet DEX

THORWallet DEX

Rating
Rating
Rating
Rating
Rating
$0.9961 $1,006,312.81 $1,003,762.12
Giao dịch ngay
THORSwap

THORSwap

Rating
Rating
Rating
Rating
Rating
$0.9986 $1,105,002.55 $1,106,121.89
Giao dịch ngay
Wombat

Wombat

Rating
Rating
Rating
Rating
Rating
$0.9993 $3,021,972.61 $3,055,539.90
Giao dịch ngay
Bibox

Bibox

Rating
Rating
Rating
Rating
Rating
$0.9989 $3,878,933.00 $3,874,375.48
Giao dịch ngay
OpenOcean

OpenOcean

Rating
Rating
Rating
Rating
Rating
$0.9782 $2,943,527.20 $2,925,515.12
Giao dịch ngay
BKEX

BKEX

Rating
Rating
Rating
Rating
Rating
$1.00 $3,553,214.74 $3,556,180.56
Giao dịch ngay
Satang Pro

Satang Pro

Rating
Rating
Rating
Rating
Rating
1
$0.9908 $23,893.58 $24,554.31
Giao dịch ngay
Nami.Exchange

Nami.Exchange

Rating
Rating
Rating
Rating
Rating
2
$0.9999 $108,212,239.00 $109,020,315.00
Giao dịch ngay
ZebPay

ZebPay

Rating
Rating
Rating
Rating
Rating
2
$1.09 $23,840.22 $26,104.71
Giao dịch ngay
Vindax

Vindax

Rating
Rating
Rating
Rating
Rating
2
$0.9975 $3,124,232.00 $3,138,123.36
Giao dịch ngay
ViteX

ViteX

Rating
Rating
Rating
Rating
Rating
3
$0.9887 $3.83 $3.80
Giao dịch ngay