1. Brett
Brett

Brett BRETT

Thứ hạng #72
$0.129215 -9.52% (1N)
Vốn hóa thị trường
$1.3B
Khối lượng 24h
$72.3M

Dự đoán giá Brett là gì?

Tìm hiểu xem Brett sẽ có giá trị bao nhiêu trong tương lai và đưa ra quyết định sáng suốt về các khoản đầu tư của bạn.
Brett (BRETT) là một tài sản kỹ thuật số có vốn hóa thị trường là $1.3B. Brett được xếp hạng 72 trong bảng xếp hạng tiền điện tử toàn cầu với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là $72.3M. Hiện tại, đồng coin này có giá là $0.13. Trong 24 giờ gần đây, giá đã thay đổi -9.526%. Hiện tại đang có lượng cung 9 910 205 038 đang lưu hành.

Loại tiền nào bạn muốn chuyển đổi?

brett brett

$ usd

Brett Các sàn giao dịch

Sàn giao dịch Xếp hạng Brett Giá Tổng khối lượng Khối lượng 24h Độ tin cậy
Bybit

Bybit

10
$0.144748 $95,895,904.99 $13,337,414.40
Giao dịch ngay
Poloniex

Poloniex

4
$0.169183 $343,253.16 $53,595.37
Giao dịch ngay
NovaDAX

NovaDAX

5
$0.159450 $368,300.58 $57,061.20
Giao dịch ngay
WEEX

WEEX

5
$0.146126 $1,172,914.03 $166,544.70
Giao dịch ngay
OrangeX

OrangeX

6
$0.143428 $11,494,379.56 $1,600,919.60
Giao dịch ngay
Hotcoin

Hotcoin

6
$0.145799 $4,598,238.43 $649,234.96
Giao dịch ngay
CoinEx

CoinEx

7
$0.143829 $2,258,253.79 $313,888.74
Giao dịch ngay
Bitunix

Bitunix

7
$0.146883 $51,463,494.17 $7,354,295.40
Giao dịch ngay
LBank

LBank

7
$0.148980 $2,480,076.49 $360,972.55
Giao dịch ngay
Tapbit

Tapbit

7
$0.152539 $1,493,306.54 $233,747.58
Giao dịch ngay
Biconomy

Biconomy

7
$0.131371 $339,588.61 $48,113.25
Giao dịch ngay
CoinW

CoinW

7
$0.143336 $2,153,453.32 $301,492.63
Giao dịch ngay
Phemex

Phemex

8
$0.135334 $2,287,934.90 $308,342.23
Giao dịch ngay
BTSE

BTSE

8
$0.148112 $287,951.37 $41,639.42
Giao dịch ngay
Bitrue

Bitrue

8
$0.138699 $2,099,236.00 $283,636.33
Giao dịch ngay