1. Coin98
Coin98

Coin98 C98

Thứ hạng #237
$0.185752 +2.9% (1N)
Vốn hóa thị trường
$253.7M
Khối lượng 24h
$4.3M

Dự đoán giá Coin98 là gì?

Tìm hiểu xem Coin98 sẽ có giá trị bao nhiêu trong tương lai và đưa ra quyết định sáng suốt về các khoản đầu tư của bạn.
Coin98 (C98) là một tài sản kỹ thuật số có vốn hóa thị trường là $253.7M. Coin98 được xếp hạng 237 trong bảng xếp hạng tiền điện tử toàn cầu với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là $4.3M. Hiện tại, đồng coin này có giá là $0.19. Trong 24 giờ gần đây, giá đã thay đổi 2.896%. Hiện tại đang có lượng cung 733 888 778 đang lưu hành.

Loại tiền nào bạn muốn chuyển đổi?

c98 c98

$ usd

Coin98 Các sàn giao dịch

Sàn giao dịch Xếp hạng Coin98 Giá Tổng khối lượng Khối lượng 24h Độ tin cậy
Bybit

Bybit

10
$0.183613 $546,479.32 $100,342.56
Giao dịch ngay
Bibox

Bibox

$0.191922 $8,660,502.00 $1,628,476.68
Giao dịch ngay
Koinpark

Koinpark

3
$0.222456 $733,893.26 $153,194.11
Giao dịch ngay
HitBTC

HitBTC

4
$0.177948 $518,382.14 $97,022.00
Giao dịch ngay
Poloniex

Poloniex

4
$0.186503 $29.07 $7.28
Giao dịch ngay
Koinbx

Koinbx

5
$0.225408 $1,203,324.78 $254,379.18
Giao dịch ngay
TokoCrypto

TokoCrypto

5
$0.206795 $83.79 $16.88
Giao dịch ngay
FMFW.io

FMFW.io

5
$0.180073 $539,153.36 $99,813.67
Giao dịch ngay
WEEX

WEEX

5
$0.181498 $23,924.32 $4,433.01
Giao dịch ngay
Nominex

Nominex

6
$0.184611 $3,119.29 $584.84
Giao dịch ngay
FameEX

FameEX

6
$0.182662 $559,596.37 $104,591.81
Giao dịch ngay
Hotcoin

Hotcoin

6
$0.179901 $1,449,521.00 $259,378.76
Giao dịch ngay
Bitlo

Bitlo

7
$0.200142 $60,198.59 $12,014.72
Giao dịch ngay
Bitazza

Bitazza

7
$0.194024 $1,468,282.60 $267,147.34
Giao dịch ngay
Bitkub

Bitkub

7
$0.186356 $56,911.08 $10,590.34
Giao dịch ngay