1. GMT
GMT

GMT GMT

Thứ hạng #177
$0.197295 +0.99% (1N)
Vốn hóa thị trường
$415.8M
Khối lượng 24h
$22.9M

Dự đoán giá GMT là gì?

Tìm hiểu xem GMT sẽ có giá trị bao nhiêu trong tương lai và đưa ra quyết định sáng suốt về các khoản đầu tư của bạn.
GMT (GMT) là một tài sản kỹ thuật số có vốn hóa thị trường là $415.8M. GMT được xếp hạng 177 trong bảng xếp hạng tiền điện tử toàn cầu với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là $22.9M. Hiện tại, đồng coin này có giá là $0.20. Trong 24 giờ gần đây, giá đã thay đổi 0.981%. Hiện tại đang có lượng cung 2 106 591 704 đang lưu hành.

Loại tiền nào bạn muốn chuyển đổi?

gmt gmt

$ usd

GMT Các sàn giao dịch

Sàn giao dịch Xếp hạng GMT Giá Tổng khối lượng Khối lượng 24h Độ tin cậy
Bybit

Bybit

10
$0.196060 $3,244,489.48 $632,873.11
Giao dịch ngay
Mudrex

Mudrex

$0.191009 $6,485.03 $1,228.34
Giao dịch ngay
Tidex

Tidex

$0.199336 $4,825,057.55 $941,197.46
Giao dịch ngay
Bitbegin

Bitbegin

2
$0.190852 $7,227,406.14 $1,387,622.09
Giao dịch ngay
Nami.Exchange

Nami.Exchange

2
$0.191044 $60,056,333.20 $11,398,746.70
Giao dịch ngay
LocalTrade

LocalTrade

2
$0.190857 $332,027.57 $62,962.13
Giao dịch ngay
Koinpark

Koinpark

3
$0.237045 $47,386.34 $10,687.27
Giao dịch ngay
CoinCatch

CoinCatch

4
$0.195392 $481,833.40 $94,167.69
Giao dịch ngay
Giottus

Giottus

5
$0.224944 $5.32 $1.19
Giao dịch ngay
TokoCrypto

TokoCrypto

5
$0.202976 $41,843.95 $8,179.15
Giao dịch ngay
Cube

Cube

5
$0.203688 $437.30 $89.55
Giao dịch ngay
Poloniex

Poloniex

5
$0.202951 $492.68 $95.78
Giao dịch ngay
FameEX

FameEX

5
$0.196672 $1,104,302.93 $214,707.20
Giao dịch ngay
Mercado Bitcoin

Mercado Bitcoin

6
$0.186479 $1,163.96 $216.69
Giao dịch ngay
FMFW.io

FMFW.io

6
$0.208414 $814.46 $165.95
Giao dịch ngay