Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất - Trang 5

683 sàn

Cập nhật bởi BeInCrypto Staff
Các bộ lọc
Thứ hạng Sàn giao dịch Xếp hạng Khối lượng 24h Chênh lệnh #Đồng xu Ứng dụng \ Trang web
Bybit
Bybit
Rating
Rating
Rating
Rating
Rating
9
$1.14B 0.11% 339 Giao dịch ngay
82 Coinsbit
Coinsbit
Rating
Rating
Rating
Rating
Rating
6
$251.11M 0.71% 83
83 Biconomy
Biconomy
Rating
Rating
Rating
Rating
Rating
6
$245.01M 0.09% 84
84 Uniswap V3 (Arbitrum One)
Uniswap V3 (Arbitrum One)
Rating
Rating
Rating
Rating
Rating
6
$144.05M 0.72% 118
85 Pancakeswap V3 (BSC)
Pancakeswap V3 (BSC)
Rating
Rating
Rating
Rating
Rating
6
$97.05M 0.83% 120
86 Bitvavo
Bitvavo
Rating
Rating
Rating
Rating
Rating
6
$64.61M 0.08% 150
87 Uniswap V2 (Ethereum)
Uniswap V2 (Ethereum)
Rating
Rating
Rating
Rating
Rating
6
$42.25M 0.63% 2139
88 Uniswap V3 (Polygon)
Uniswap V3 (Polygon)
Rating
Rating
Rating
Rating
Rating
6
$36.98M 0.62% 121
89 ProBit Global
ProBit Global
Rating
Rating
Rating
Rating
Rating
6
$28.37M 2.98% 365
90 Coinone
Coinone
Rating
Rating
Rating
Rating
Rating
6
$25.05M 16.67% 138
91 Balancer V2
Balancer V2
Rating
Rating
Rating
Rating
Rating
6
$19.15M 0.61% 85
92 PancakeSwap (v2)
PancakeSwap (v2)
Rating
Rating
Rating
Rating
Rating
6
$17.21M 0.61% 982
93 Pancakeswap V3 (zkSync)
Pancakeswap V3 (zkSync)
Rating
Rating
Rating
Rating
Rating
6
$15.54M 0.60% 7
94 Icrypex
Icrypex
Rating
Rating
Rating
Rating
Rating
6
$15.19M 11.15% 92
95 Orca
Orca
Rating
Rating
Rating
Rating
Rating
6
$13.34M 0.60% 82
96 GMO Japan
GMO Japan
Rating
Rating
Rating
Rating
Rating
6
$9.44M 0.11% 21
97 Retro
Retro
Rating
Rating
Rating
Rating
Rating
6
$7.75M 0.60% 14
98 TraderJoe V2.1 (Arbitrum)
TraderJoe V2.1 (Arbitrum)
Rating
Rating
Rating
Rating
Rating
6
$7.56M 0.60% 19
99 Sushiswap
Sushiswap
Rating
Rating
Rating
Rating
Rating
6
$4.53M 0.61% 332
100 Osmosis
Osmosis
Rating
Rating
Rating
Rating
Rating
6
$4.05M 0.69% 69
101 PulseX
PulseX
Rating
Rating
Rating
Rating
Rating
6
$3.86M 0.85% 21